Paplašināts mājsaimniecību loks, kas var pretendēt uz mājokļa pabalsta saņemšanu
Pievienots: 13.01.2022 15:48

rsz_daudzdzivoklumajasziema131.jpg
Šajā apkures sezonā uz mājokļa pabalstu varēs pretendēt arī tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir zemi, bet pārsniedz šī pabalsta piešķiršanai noteikto ienākumu slieksni. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu, par siltumenerģiju, elektrību, ūdeni, kanalizāciju vai asenizāciju, dabasgāzi un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju. Lai pašvaldības varētu nodrošināt mājokļa pabalstus situācijā, kad masveidīgā cenu sadārdzinājuma dēļ izmaksājamas lielākas summas daudz vairāk cilvēkiem, valsts šiem izdevumiem piešķirs mērķdotāciju. To paredz Saeimā pieņemtie Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2021.gada 24. decembrī. Tostarp minētie grozījumi paredz mājokļa pabalsta aprēķinā piemērot GMI sliekšņu summai augstākus koeficientus šādām iedzīvotāju grupām: • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks; • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks. ​ Konsultāciju var saņemt un veikt pierakstu pie speciālistiem, zvanot: • bij. Aknīstes novada iedzīvotāji uz tālruni 28 665 415, • bij. Jēkabpils novada iedzīvotāji uz tālruni 27 010 871, • bij. Krustpils novada iedzīvotāji uz tālruņiem 28 690 643, 29 245 426, • bij. Viesītes novada iedzīvotāji uz tālruni 29 382 734, • bij. Salas novada iedzīvotāji uz tālruni 29 372 660, • Jēkabpils iedzīvotāji pieraksta veikšanai uz tālruni 652 07 092 un konsultācijai – 652 07 093, 652 07 090.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=31790