28 Līvānu novada jaunieši saņems stipendijas studijām augstskolās
Pievienots: 12.10.2021 14:29

rsz_rta_livanufiliale9.jpg
Līvānu novada stipendijas studijām augstskolās šajā mācību gadā piešķirtas 28 Līvānu novada jauniešiem par kopējo summu – teju 40 tūkstoši eiro. Ņemot vērā Covid-19 izplatības riskus, šogad pieteikumi bija jāiesniedz elektroniski un arī pārrunas ar jauniešiem notika attālināti – videokonferences režīmā. Gandrīz puse no jauniešiem studē Rīgas Tehniskajā universitātē, bet septiņi – Rīgas Stradiņa universitātē. Vērtēšanas kritēriji bija – vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte, sociālie faktori, kā arī intervijas laikā gūtā informācija. 2021./2022.studiju gadā stipendijas saņems: • Artūrs Ārsmenieks; • Vladislavs  Baraņenkovs; • Anete Bērzkalna; • Artis Bivbāns; • Dagnija Butlere; • Alīna Dubro; • Anda Elīna Eidēja; • Marija Groza; • Ilvija Kassaliete; • Maksims Ločs; • Anna Mariņaka; • Brigita Mālniece; • Artis Muktupāvels; • Artis Pauniņš; • Agnis Salmiņš; • Vladislavs Savenko; • Jānis Silavs; • Alfrēds Skarbinieks; • Amanda Skutele; • Armands Skutelis; • Anete Sniķere; • Laura Šalkovska; • Ilmārs Štolcers; • Egita Usāne; • Arvis Utnāns; • Jānis Āris Vindulis; • Anna Zakareviča; • Kellija Znotiņa. Stipendiju komisijas sastāvā šogad bija nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds",  Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada Sociālā dienesta un Līvānu novada pašvaldības pārstāvji. Stipendija tiks izmaksāta divās daļās – pirmā daļa pēc līguma noslēgšanas, bet otrā daļa – pēc tam, kad students iesniegs nodibinājumam "Viduslatgales pārnovadu fonds" sekmju izrakstu par aizvadīto mācību semestri augstskolā un augstskolas izziņu, ka viņš pārcelts uz nākamo semestri un turpina studēt. Gadījumā, ja stipendiāta sekmes pazeminās, komisija var lemt stipendijas otro daļu neizmaksāt. Ar studentiem, kuriem piešķirtas stipendijas, sazināsies nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" pārstāvji, kuri informēs par līgumu slēgšanu un citām ar stipendijas saņemšanu saistītajām formalitātēm. Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Viduslatgales pārnovadu fondu – tālr.nr. 28 399 197; e-pasts: vlpf@inbox.lv. Arhīva foto

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=31312