No jaunā mācību gada Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē – jaunas izglītības programmas
Pievienots: 15.05.2018 13:22

rsz_1studijaslivanos.jpg
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē interesentiem ir iespēja iegūt mašīnbūves speciālista kvalifikāciju, studējot pilna laika pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmā. Šobrīd 1.kursā mācās 20 audzēkņi, 2.kursā – 29 audzēkņi. Viņu vidū ir gan tikko vidusskolu beiguši jaunieši, gan cilvēki, kuri jau strādā un kuriem nepieciešams celt savu kvalifikāciju. 1.kursa students Ivans Ustinovs stāsta: “Es mācos kopā ar savu dēlu. Viņš – pēc 12.klases. Šeit ir ļoti laba iespēja, jo var mācīties uz vietas. Man šeit ļoti patīk, tā ir mana tēma.” 2.kursa studente Kristīne Lāce stāsta: “Mums ir ļoti atsaucīgs kurss un labi pasniedzēji. No domes mums tiek piešķirts autobuss, kas atvieglo nokļūšanu uz Rēzekni, jo praktiskie darbi mums notiek Rēzeknē. Teorija pie datoriem vai rasēšana notiek tepat Līvānos.” Tā kā lielākā daļa studentu ir strādājošie, mācības tiek organizētas nedēļas nogalēs. Teorētiskās nodarbības notiek filiāles telpās – Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolā, savukārt praktiskās nodarbības – akadēmijas laboratorijās Rēzeknē. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Mašīnbūve” direktors Andris Martinovs teic, ka Līvānu filiāles studenti ir centīgi un ļoti motivēti mācīties: “Viņi ir strādājošie un daudz nopietnāk attiecas pret mācībām. Viņi ir praktiķi – tas arī ļoti patīkami, ka viņi var mūs pamācīt, jo viņi tieši savā nozarē ir zinoši. Protams, papildus viņi dabū akadēmiskās zināšanas – gan laboratorijās, gan teorijas nodarbībās.” Daudziem Līvānu filiāles studentiem motivāciju dod tieši darba devēji. Mācības tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, transportu uz nodarbībām Rēzeknē daļēji finansē Līvānu novada pašvaldība, savukārt materiāli tehnisko bāzi studijām palīdz nodrošināt novada uzņēmēji. Iedzīvotāju interese par iespēju studēt tuvāk dzīvesvietai ir liela, tādēļ no jaunā mācību gada Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē tiks atvērtas divas jaunas 1.līmeņa profesionālās izglītības programmas - “Programmēšana un datortīklu administrēšana” un “Būvniecība”. Akadēmijas Līvānu filiāles vadītāja Ilze Vanaga stāsta: “Turpināsies arī mašīnbūve – studiju ilgums – 2,5 gadi. Jaunajām programmām studiju ilgums ir: programmēšana un datortīklu administrēšana – 2 gadi, būvniecība – 3 gadi. Pagaidām mums sola, ka šīs visas programmas būs par valsts budžeta līdzekļiem.” Pieteikties studijām varēs portālā: www.latvija.lv vai klātienē – dokumentu pieņemšanas punktos. Pieteikšanās pamatstudijām vienotajā reflektantu pieteikšanās sistēmā notiks no 3.līdz 10.jūlijam. Jāpiebilst, ka programmas Līvānu filiālē tiks atvērtas tikai tad, ja attiecīgajā grupā studējošo skaits būs vismaz 10. Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājas lapā. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25641