Valsts vides dienests veic pārbaudes Jēkabpils uzņēmumos
Pievienots: 08.10.2020 16:54

rsz_vvdfoto.jpg
7.oktobrī Valsts vides dienests (VVD) visā Latvijā īstenoja kampaņu, kuras laikā veica pārbaudes industriālajās un degradētajās teritorijās. Dienestā uzsver, ka tās ir paaugstināta riska zonas, kur varētu koncentrēties gan nelegāli uzņēmumi, gan nelegālas atkritumu uzglabāšanas vietas. Kampaņas mērķis ir atklāt uzņēmumus, kas bez attiecīgas atļaujas veic piesārņojošas darbības, un panākt vides aizsardzības prasību ievērošanu. Pārbaudes notika arī Jēkabpilī. “Līdzīgu kampaņu Valsts vides dienests īstenoja pagājušā gada nogalē, kad veica autoservisu pārbaudes. Tad tika apsekoti 222 autoservisi, un konstatēto neatbilstību īpatsvars bija 40 procenti no pārbaudīto uzņēmumu skaita,” skaidro VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas piesārņojuma kontroles sektora vadītāja Guna Novika. Šogad kampaņas laikā tika pārbaudīti ne tikai autoservisi, bet arī ražošanas uzņēmumi un atkritumu apsaimniekotāji, lai pārliecinātos, vai tiek ievērotas vides aizsardzības prasības un vai ir saņemtas nepieciešamās atļaujas. Guna Novika stāsta: “Inspektori īsteno principu “Konsultē vispirms!”. Tas nozīmē, ka inspektori, konstatējot uzņēmumu, kurš veic darbību bez nepieciešamās atļaujas, dod viņam laiku šo pārkāpumu novērst. Savukārt tad, ja tiks konstatēti gadījumi, kuros ir vides piesārņojums, tad šis princips netiks piemērots.” Jēkabpilī Valsts vides dienesta pārstāvji pārbaudīja teritorijas Ķieģeļu, Slimnīcas, Brīvības, Andreja Pormaļa un Pelītes ielas apkārtnē. Savukārt Latvijā kopumā inspektori strādāja vairāk nekā 20 dažādās teritorijās. “Aicinājums arī uzņēmumiem, kuri šīs kampaņas laikā netika pārbaudīti, detalizēti izvērtēt savas saimnieciskās darbības specifiku un vērsties bez pamudinājuma reģionālajā vides pārvaldē, lai saņemtu atļauju, ja to paredz normatīvais akts, un saņemtu konsultācijas,” saka Guna Novika. Informācija par veiktajām pārbaudēm tiks apkopota centralizēti, un pēc tam par kampaņas rezultātiem tiks informēta arī sabiedrība. Sandra Paegļkalne https://www.youtube.com/watch?v=ENL7Lc8-yKc

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=29379