Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība ievieš vienoto informatīvo tālruni
Pievienots: 10.09.2020 15:45

rsz_livanudzivokluunkomunalasaimnieciba1.jpg
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ievieš vienoto informatīvo tālruni: 24 408 000. Zvanot uz šo numuru, var pieteikt pakalpojumus, paziņot skaitītāju rādījumus, noskaidrot informāciju par rēķiniem, kā arī saņemt atbildes uz citiem jautājumiem. Informatīvais tālrunis ieviests ar mērķi atvieglot iedzīvotāju saziņu ar uzņēmumu. Tas darbosies uzņēmuma darba laikā (pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8.00-12.00/13.00-17.00; trešdienās 8.00-12.00/13.00-18.00; piektdienās 8.00-12.00/12.30-15.30). Pārējā laikā zvani tiks pāradresēti uz Avārijas dienestu. Kā sazvanīt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”? 1. Jāzvana uz vienoto informatīvo tālruni 24 408 000; 2. Savienojuma laikā būs iespējams izvēlēties pakalpojumu: • nospiežot taustiņu 1, pakalpojumu pieteikšana; • nospiežot taustiņu 2, skaitītāju rādījumu ziņošana; • nospiežot taustiņu 3, informācija par rēķiniem; • nospiežot taustiņu 4, citi jautājumi. Ja būs nospiests nepareizais taustiņš, tad attiecīgais darbinieks varēs klientu savienot ar atbilstošo speciālistu. Ar avārijas dienestu varēs savienot jebkurš no speciālistiem.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=29245