Salas novadā novērtē izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam
Pievienots: 27.08.2020 08:18

rsz_large_0-2078b.jpg
Pirmdien, 24. augustā, Salas novada izglītības iestāžu vadītāji savās iestādēs sagaidīja Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāju Andu Ķiploku un Galveno speciālisti izglītības jautājumos Raineldu Muižnieci, kā arī Salas novada domes priekšsēdētāju Irēnu Sproģi un izpilddirektoru Arni Baumeisteru. Vizītes mērķis – iepazīties ar izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Kā mācību procesa īstenošanas iespējamais modulis Biržu pamatskolā, Salas vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”, saskaņojot ar Salas novada pašvaldību, izvēlētas mācības klātienē. Skola nodrošinās pamatprasības: vecāku informēšanu par mācību procesa organizēšanu u.c. jautājumiem, pastiprinātu higiēnu, izglītojamo, pedagogu un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību, distancēšanos un virkni citu pasākumu, kas garantētu drošu vidi mācību procesam. Mācības notiks klasēs dažādi, - ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem, lielākajās klasēs iespējami arī attālinātā mācību procesa elementi, veicinot skolēnu pašvadītu mācīšanos. Aktivitātes ārpus formālās izglītības notiks, ievērojot drošības pamatprasības, priekšroku dodot pasākumiem brīvā dabā. Arī pats mācīšanās process biežāk notiks, tā saucamajās, “zaļajās klasēs”. Darbi, kas šogad paveikti izglītības iestādēs un ko varēja novērtēt ir: apkures radiatoru nomaiņa, kanalizācijas sistēmas remonts, ēdamzāles, kino zāles un gaiteņa remonts Biržu pamatskolā; IT tehnikas iegāde mācību procesa nodrošināšanai, kā arī kanalizācijas sistēmas remonts un meiteņu tualešu remonts abās Salas vidusskolas ēkās; bruģa atjaunošana, grupas “Cālēni” remonts un mēbeļu iegāde tai, kā arī datoru iegāde grupām, sadzīves tehnikas iegāde virtuvei un digitālo klavieru iegāde pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”. Uzskaitījuma kopējās izdevumu aplēses novada izglītības iestādēs – ap 115 tūkstoši euro (bez PVN). Skolas gaitas pirmajā klasē šogad uzsāks 10 skolēni Biržu pamatskolā, 29 skolēni Salas vidusskolā, bet 59 pirmsskolas vecuma bērni (5-6 gadnieki) apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi “Ābelīte” un 20 - Biržu pamatskolu. Šobrīd Biržu pamatskolā kopumā reģistrēti 111 skolēni un 32 pirmsskolas vecuma bērni; Salas vidusskolā – 268 skolēni un PII “Ābelīte” – 134 bērni. Protams, līdz septembrim minētie skaitļi vēl mainīsies un, iespējams, ka rādītāji būs pat ar nelielu augšup ejošu līkni. Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste Salas novada pašvaldība

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=29179