Paraksta līgumu par sadarbību starptautiska tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveidē
Pievienots: 31.07.2020 16:46

rsz_struvesprojekts3.jpg
Krustpils pilī savstarpēju Partnerības līgumu parakstījuši trīs projekta “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide” partneri – Jēkabpils pilsētas un Salas novada pašvaldības, kā arī Anīkšču Reģionālā parka administrācija no Lietuvas. Projektā paredzēts pilnveidot trīs Strūves ģeodēziskā loka punktu Jēkabpilī, Salas novadā un Storiai Lietuvā infrastruktūru. Tiks veidota interaktīva izstāde, kā arī filma. Jēkabpils pilsētā plānots rekonstruēt un labiekārtot Oskara Kalpaka laukumu un Strūves parku, darbi Jēkabpilī varētu tikt pabeigti nākamā gada vasarā vai rudenī. Katram projekta partnerim paredzēti citādāki ģeodēziskā loka punktu uzlabojumi. “Arī Anīkšči uzlabos Strūves ģeodēziskā loka infrastruktūru. Viņiem šobrīd tā ir ļoti pieticīga, cik mēs noprotam, tikai kāds akmens. Es pati tur neesmu bijusi. Viņi vēlas uzlabot ceļu un piekļuvi pie šī akmens, iekārtot apkārtnes infrastruktūru, kā arī izstādīt informatīvas plāksnes, lai cilvēkiem tas būtu kā jauns tūrisma objekts,” stāsta Jēkabpils pilsētas pašvaldības attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Signe Bērziņa. Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe skaidro, ka ar mērķi zinātnisko sasniegumu vēsturi izstāstīt modernā un interaktīvā veidā Salas novada “Daborkalnā” tiks celts jauns skatu tornis: “Mums ir paredzēts projekta realizācijas gaitā uzcelt skatu torni 28 metru augstumā. Pirmajā stāvā būs informācija par Strūves meridiāna loka punktu. Vēl ir paredzēts izbūvēt stāvlaukumu un nokļūšanu uz Strūves meridiāna loka punktu, kā arī bioloģiskās tualetes.” Paredzams, ka no jaunā skatu torņa būs vērojama iespaidīga ainava. “Kādreiz esot bijis iespējams redzēt pat Gaiziņkalnu. Agrāk, kad tur bija mežniecības skatu tornis, bet tā vairs sen nav. Tur kopā veidojas ļoti skaists tūrisma objektu komplekss. Ir gan Zvejnieklīcis, gan atjaunotā Sēlpils baznīca. Un tagad būs arī sakārtots meridiāna loka punkts, lai tam būtu piekļuve,” saka Irēna Sproģe. Signe Bērziņa informē, ka projekta mērķis ir arī iekļaut Strūves ģeodēziskā loka punktus pārrobežu un starptautiskā tūrisma maršrutos: “Mums ir paredzētas arī dažādas aktivitātes, piemēram, tūrisma speciālistu apmācības un dažādu Igaunijas un Somijas partneru iesaiste šajā projektā, lai izveidotu starptautisku tūrisma maršrutu.” Tūrisma maršruts no Somijas līdz Lietuvai taps divu gadu sadarbības laikā, līdz projekta noslēgumam, kas ir 2022.gada 30.jūnijs. Jēkabpils pašvaldība šajā projektā ir vadošais partneris. Projekta kopējā indikatīvā summa ir vairāk nekā 850,5 tūkstoši eiro, no kuriem Jēkabpils pilsētas pašvaldības indikatīvā daļa ir vairāk nekā 251,3 tūkstoši eiro, no tiem 85 procenti (213 666.76 eiro) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 15 procenti (37 705.90 eiro) – pašvaldības līdzfinansējums. Evelīna Elksnīte https://www.youtube.com/watch?v=avVhyCUr3-0

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=29091