Pašvaldība aicina atgriezties uz dzīvi Jēkabpilī
Pievienots: 31.07.2020 16:18

rsz_jekabpiliesusatgrieztiesfoto.jpg
Migrācija – tā skar ikvienu pilsētu, pagastu un ciemu, arī kultūrvēsturisko novadu krustcelēs esošo Jēkabpili. Šobrīd pilsētu par savām mājām sauc teju 22 tūkstoši iedzīvotāju. Lai gan jēkabpiliešu skaits ar gadiem ir samazinājies – pēdējo sešu gadu laikā faktiskais iedzīvotāju skaits sarucis par vairāk nekā diviem tūkstošiem, no kuriem ik gadu vidēji 200 cilvēku emigrējuši, pilsētā notiek arī imigrācijas process. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem gadā Jēkabpilī uz dzīvi atgriežas vidēji 90 cilvēki. “Jēkabpils bija, ir un arī pēc reformas būs centrs,” saka Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps. “Cilvēkiem interesē laba darba vieta, bērniem skola, dārziņš un aktīvās atpūtas iespējas. Manuprāt, Jēkabpils pilsēta pēdējos gados ir ļoti daudz izdarījusi šajās nozarēs. Mums šajā gadā taps divas ražošanas ēkas, kur tiks radīti vairāki desmiti jaunu darba vietu. Mums visi dārziņi ir renovēti, ļoti labi pieejami, un ļoti daudz kas interesants bērniem ir bez mācību procesa, ko darīt. Mēs aktīvi strādājam pie skolu renovācijas, ir palicis parakstīt pēdējos papīrus, un Jēkabpils 2.vidusskola tiks nodota. Tūlīt tiks renovēta Jēkabpils Valsts ģimnāzija, līdz ar to skolu flangu mēs esam sakārtojuši. Aktīvās atpūtas iespējas – es ļoti ceru, ka septembra vidū mēs griezīsim lentu un atklāsim savu multihalli, kur būs ļoti lielas sporta iespējas, jo mūsu pilsēta ar šo ir vēsturiski stipra.” Darba meklēšanā remigrantiem var palīdzēt Nodarbinātības Valsts aģentūra. Tā kā daudzi pakalpojumi tiek sniegti elektroniski, cilvēki var meklēt darbu vēl pirms pārcelšanās uz Jēkabpili. Visa informācija par pieejamajām vakancēm un citiem aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem atrodama mājaslapā: www.nva.gov.lv. Konsultācijas par darba iespējām Latvijā un Eiropā sniedz EURES – Eiropas Valstu nodarbinātības dienestu un sadarbības partneru tīkls, ko Latvijā pārstāv Nodarbinātības Valsts aģentūra. NVA Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Kačane stāsta: “Pie aģentūras EURES konsultantiem var iegūt dažādu informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā un reģistrēšanos Nodarbinātības Valsts aģentūrā, prasmēm un darba pieredzei piemērotām darba vakancēm, aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem, par darba un dzīves apstākļiem Latvijā, noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, vispārīgo informāciju par biznesa uzsākšanu Latvijā, par sociālo sistēmu, nodokļiem, dokumentu kārtošanas jautājumiem un par sociālās koordinēšanās jautājumiem, piemēram, bezdarbnieka pabalsta vai pensijas eksportu.” Plaša ir sociālo pabalstu joma Jēkabpilī. Bērniem līdz 9.klasei tiek nodrošinātas brīvpusdienas, savukārt Jēkabpils skolu audzēkņiem līdz pat 12.klasei ir iespēja bez maksas braukt pilsētas sabiedriskajā transportā. Dažāda veida sociālais atbalsts pieejams arī citām iedzīvotāju grupām, tostarp arī tiem, kuri meklē dzīvesvietu Jēkabpilī. “Pašvaldība no savas puses piedāvā mājokli pašvaldības speciālistiem, tiem speciālistiem, kas darbojas izglītības jomā, veselības jomā un sporta jomā,” skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola. “Dažādām iedzīvotāju grupām ir paredzēta arī mājokļa jautājumu risināšana caur Sociālo dienestu, bet iedzīvotāji var izmantot arī citas programmas un citas iespējas, ko piedāvā, piemēram, finanšu institūcija “Altum” un programmas jaunām ģimenēm. Ņemot vērā, ka Jēkabpils no galvaspilsētas atrodas salīdzinoši lielākā attālumā, tad mums īres tirgus ir ne tik piesātināts un cenas pieejamas, arī īrējot mājokli no privātpersonām.” Bērniem izglītību nodrošina pieci bērnudārzi un trīs skolas, kas piedāvā ne tikai parastās programmas, bet arī speciālās izglītības iespējas. Ja bērns iepriekš ir apmeklējis kādu skolu citviet pasaulē, Jēkabpils izglītības iestādes palīdz viņam piemeklēt atbilstošu klasi Jēkabpilī. Skola jāizvēlas vecākiem pašiem. “Pirmais solis būtu tāds – ja iepriekš ir ārzemēs apmeklēta izglītības iestāde, jābūt līdzi dokumentiem, kas apliecina, kādi priekšmeti ir mācīti, arī šo priekšmetu vērtējumi,” stāsta Jēkabpils Izglītības pārvaldes direktors Juris Līcis. “Dodoties uz izglītības iestādi, jāraksta iesniegums, tālāk atbilstoši MK noteikumiem skolas direktors izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, kas veic pārrunas ar vecākiem, aizbildni un arī bērnu tieši par šo zināšanu un prasmju līmeni un par to, kurai klasei to varētu piemērot. Ir arī atbalsta pasākumi, īpaši tas attiecas uz latviešu valodu, literatūru, sociālajām zinībām un Latvijas vēsturi, jo droši vien, ka ārzemēs šie priekšmeti nebūs mācīti. Ja bērns ir iepriekš mācījies Latvijā, uz kādu brīdi bijis ārzemēs, tad šie atbalsta pasākumi ir līdz vienam gadam, bet, ja bērns ierodas no trešajām valstīm šeit, tad attiecīgi laika periodā līdz trīs gadiem var tikt piemēroti šie atbalsta pasākumi.” Plaši ir pārstāvēta interešu izglītība, ko nodrošina Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Jēkabpils Mākslas skola, Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kā arī dažādi pulciņi un nodarbības pilsētas kultūras iestādēs. Arī pieaugušajiem ir iespēja atrast sev tīkamu nodarbošanos ārpus darba. Gan Jēkabpils Tautas nams, gan Krustpils kultūras nams piedāvā dalību deju kolektīvos, koros, ansambļos un citos amatiermākslas kolektīvos. Savukārt sporta cienītājiem dažādas aktivitātes piedāvā Jēkabpils sporta centrs un tā apsaimniekotais Jēkabpils Mežaparks, kas ar katru gadu pārtop arvien daudzpusīgākā sporta un atpūtas vietā. Labiekārtota tiek arī pārējā Jēkabpils infrastruktūra. Gadu gaitā atjaunotas daudzas pilsētas ielas, skvēri un parki, bet arī 2020.gada vasarā būvdarbi rit pilnā sparā, lai padarītu pilsētvidi draudzīgāku un pievilcīgāku ne vien jau esošajiem, bet arī potenciālajiem jēkabpiliešiem. “Remigrācijas projekta laikā pašvaldības pārstāvji apmeklēja Latvijas vēstniecību Londonā, tāpat mēs tikāmies ar latviešu biedrību Pīterboro, kur mums bija iespēja pabūt remigrantu ģimenē un komunicēt ar cilvēkiem, kas dzīvo Lielbritānijā jau ilgus gadus,” stāsta Kristīne Ozola. “Mēs nonācām pie secinājuma – ja varbūt šeit ienākumi ir zemāki nekā Lielbritānijā, tad, ja mēs paskatāmies izmaksas, tad izmaksas būtiski lielākas ir Lielbritānijā. Salīdzinot tās iespējas, ko cilvēks iegūst šeit ar saviem ienākumiem un izdevumiem, un tur, principā ir tā, ka liela ieguvuma tomēr tur nav. Bet šeit ir mums tuvi cilvēki, ir ģimene, ir draugi, ir mūsu dzimtene, un es domāju, ka tās ir tās vērtības, kas jānovērtē.” Lielu atbalstu potenciālajiem remigrantiem sniedz valsts nodrošinātie remigrācijas reģionālie koordinatori. Viņu uzdevums ir sagatavot informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, kā arī iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū. Zemgalē koordinatore ir Anete Spalviņa, ar kuru var sazināties, zvanot uz tālruņa numuru: 22 338 666 vai rakstot uz ekrānā redzamo e-pasta adresi (zemgale@paps.lv). Jēkabpils pilsētas pašvaldība ļoti gaida jēkabpiliešus atkal mājās un aicina – atgriezies Jēkabpilī! Sandra Paegļkalne https://www.youtube.com/watch?v=KM1UBDT6t10

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=29085