Ar talku Klaucānu un Priekulānu ezeru krastos izglīto par aizsargājamu un retu augu Latvijā – peldošo ezerriekstu
Pievienots: 18.05.2020 15:09

rsz_talkapieezerafoto.jpg
Biedrības “Sēlijas laivas” aicinājumam sakopt Klaucānu ezera un Priekulānu ezera krastus atsaucās nepilni 20 dalībnieki. Teritorijas atbrīvošana no atkritumiem tika veikta, ievērojot savstarpēju divu metru distanci. Šīs talkas mērķis nebija tikai vides sakopšana. Pasākuma organizatori vēlējās iepazīstināt iedzīvotājus ar vietējo dabas bagātību – peldošo ezerriekstu. Augs ir iekļauts Latvijas Sarkanās grāmatas 1.kategorijā, un par to vēsta dabas liegumā uzstādītais informācijas stends. “Ezerrieksts ir īpašs ar to, ka tas ir Latvijā ļoti rets augs. Peldošā ezerrieksta atradnes pašlaik ir zināmas tikai četros ezeros Latvijā kopumā,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģiona vecākā valsts vides inspektore Irēna Skrinda. Vietējais novadpētnieks Aigars Pērkons zina stāstīt interesantu faktu par peldošā ezerrieksta augli, kas ir īpatnējas formas rieksts. Cilvēki agrāk to esot lietojuši uzturā. Vienu riekstu Aigars Pērkons savulaik atradis pie Priekulānu ezera: “Šāds tas izskatās, kad ir sacietējis. Tad vairs nav ēdams. Pieņemu, ka mūsu senči to ēda tad, kad tas vēl bija zaļš, tikko aizmeties. Rieksts ir ar “āķīšiem”, tādēļ visiem, kas iebrien ūdenī ar basām kājām, nav patīkami uz tāda uzdurties.” Lai gan pašu ezerriekstu talkas dienā neizdevās ieraudzīt, jo augs vēl nav izdīdzis – lapu rozete parādās tikai jūnijā, talcinieki ir gandarīti par iespēju baudīt skaistās dabas lieguma ainavas un tās sakopt. Sevišķi liela interese bija Litai Klaucānei no Jumpravas, kura ir Klaucānu ezera vārda māsa: “Piedalos, jo domāju, ka jāiepazīst “savs ezers”. Visu laiku esmu gribējusi atbraukt, bet nekad nav sanākusi tāda izdevība, tāpēc tagad ir iespēja iepazīt.” Klaucānu un Priekulānu ezera krasti tagad kļuvuši daudz tīrāki – sakopšanas laikā savākti vairāk nekā 30 maisi atkritumu. Šī talka bija pirmā no piecām, kas paredzētas biedrības “Sēlijas laivas” īstenotajā projektā “Domā globāli, rīkojies lokāli!”. Turpmākās talkas paredzētas Viesītes pilsētas Mazajā ezeriņā, Elkšņu pagasta Dumbļa purvā, Viesītes pagasta Sūpes purvā, kā arī Dienvidsusējas upē Aknīstes, Elkšņu, Rites un Neretas pagasta robežās. Katrā aktivitātē līdztekus talkošanai paredzētas arī vides lekcijas par Sēlijas dabas vērtībām. Savukārt jau 23.maijā biedrība “Sēlijas laivas” plāno talku Priekulānu ezerā, tikai šoreiz ar laivām, lai varētu savākt pa ezeru peldošos atkritumus. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=28732