Pašvaldībā skaidro, kādēļ nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu saņēmēju vidū nav dzīvokļu īpašnieki
Pievienots: 12.02.2020 10:44

rsz_dzivoklifoto.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ik gadu aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus pieteikties nodokļa atlaidēm. Atlaižu saņēmēju vidū ir dažādu kategoriju iedzīvotāju grupas, bet atlaides tiek piemērotas par dzīvojamām mājām un to palīgēkām, zemes vienībām vai to daļām, rūpnieciskās ražošanas ēkām un citām ēkām. Atlaides netiek piemērotas par dzīvokļu īpašumiem. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola skaidro, ka tas tādēļ, ka nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokļiem ir mazā apmērā: “Daudzi dzīvokļu īpašnieki maksā pašvaldībai noteikto minimālo summu – septiņi eiro. Šodien interesējos, ka par četru istabu dzīvokli nekustamā īpašuma nodoklis ir apmēram 14 eiro. Piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi dzīvokļiem, jebkurā gadījumā saglabātos šis minimums – septiņi eiro. Tas administratīvais slogs būtu nesamērīgs ar to atlaidi, ko saņemtu privātpersona. Šī brīža situācija liecina, ka tad, ja tiktu piemērota atlaide, tad tie būtu tikai daži eiro.” Tomēr vienlaikus Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola uzsver – ja dzīvokļa īpašniekiem ir uzskats, ka atlaidi vajadzētu piemērot arī konkrētām dzīvokļu īpašnieku grupām, tad viņi aicināti iesniegt savu priekšlikumu pašvaldībā. Dome tad vērtēs, vai papildināt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību. To, kādām iedzīvotāju grupām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides šobrīd, sīkāk var apskatīt pielikumā publicētajās infografikās. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=28253