Valdība akceptē likumprojektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā
Pievienots: 14.01.2020 14:43

jaunsardze.jpg
Valdība akceptējusi likumprojektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā. Paredzēts, ka valsts aizsardzības mācībā tiks izglītoti 10.un 11.klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu otrā un trešā kursa audzēkņi. Šo mācību brīvprātīgi var apgūt jau no pagājušā mācību gada, bet ar 2024./2025.mācību gadu valsts aizsardzības mācība kļūs par obligāti apgūstamu priekšmetu vidējās izglītības pakāpē. Mācības plānots īstenot vienu dienu mēnesī. No šīm mācību dienām plānotas atsevišķas dienas, kurās skolēni visu dienu atradīsies apvidū. Mācību gadā apgūto mācību saturu skolēni varēs papildināt speciālās nometnēs, apgūstot praktiskās iemaņas. Dalība nometnēs būs brīvprātīga. Paredzēts, ka valsts aizsardzības mācību pasniegs Jaunsardzes centra personāls – jaunsargu instruktori, bet priekšmeta īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus nodrošinās Jaunsardzes centrs. Nedz jaunsargiem, nedz valsts aizsardzības mācību apguvušajiem vidusskolēniem pēcāk nav obligāti jāsāk militārā karjera. Likumprojekts paredz, ka skolēniem, kuri savas reliģiskās pārliecības dēļ vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevarēs apgūt kādu valsts aizsardzības mācības satura daļu, jaunsargu instruktors mācību saturu un mācību procesu pielāgos individuāli. Likumprojekta anotācijā gan nav plašāk paskaidrots attiecībā uz reliģisko pārliecību. Likumprojekts būs jāpieņem Saeimai.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=28127