No 16.janvāra līdz 14.februārim Latvijā notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem
Pievienots: 09.01.2020 13:18

dome.jpg
No 16.janvāra līdz 14.februārim Latvijā notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta Egila Levita apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”. Valsts prezidenta apturēto likumu grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā. Proti, grozījumi paredz noteikt, ka tad, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, tad ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu, bet tad, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši 9 līdz 24 mēneši, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Tagad tiek rīkota parakstu vākšana par tautas nobalsošanas ierosināšanu par konkrētajiem likumu grozījumiem. Ar savu parakstu iedzīvotāji apliecinās, ka nevēlas šādu grozījumu ieviešanu un ka par šiem grozījumiem būtu jārīko tautas nobalsošana. Jēkabpilī noteiktas šādas parakstu vākšanas vietas: 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils; 2. Jēkabpils pamatskola, Rīgas iela 200A, Jēkabpils. Parakstu vākšanas vietu Jēkabpilī darba laiks būs no 16.janvāra līdz 14.februārim pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00, savukārt otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00. Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Parakstu vākšanas laikā jānoskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji. !Parakstoties par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs apliecina, ka NEVĒLAS šādu grozījumu pieņemšanu.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=28107