Jēkabpilī turpinās viena no starptautiska projekta aktivitātēm – “Vēsturiskās otrdienas”
Pievienots: 08.11.2019 14:08

rsz_vestotrdfoto.jpg
Jēkabpils Vēstures muzejs kopš šī gada 1.oktobra īsteno pasākumu ciklu “Vēsturiskās otrdienas”, kas dod iespēju ikvienam interesentam uzzināt dažādus vēstures faktus par Jēkabpili, piedaloties kopīgos pasākumos. Pirmajā “Vēsturiskajā otrdienā” Krustpils pilī tika atklāta izstāde “Latgales artilērijas pulkam – 100”. Dokumenti, priekšmeti un citas vēstures liecības, kas apkopotas izstādē, ļauj apmeklētājiem uzzināt vairāk par Latgales artilērijas pulka darbību Krustpils pilī pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Jēkabpils Vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Iluta Bērziņa skaidro: “Ņemot vērā to, ka tā tomēr ir militāra organizācija, tajā pašā laikā viņi daudz nodarbojās ar sabiedrības un kultūras izglītību. Lekcijas, priekšlasījumi, teātra izrādes, koncerti, labdarības pasākumi, zaļumballes, kas tika rīkotas pils parkā... Tāpat Latgales artilērijas pulks varēja lepoties ar savu orķestri. Viņi bija ļoti daudzpusīgi.” Kopā ciklā paredzēti 12 pasākumi, un seši jau norisinājušies. Katrā “Vēsturiskajā otrdienā” var uzzināt par kādas jomas vēsturi, piemēram, Jēkabpils kulināro mantojumu, veļu laiku, jēkabpiliešu pieredzēto izsūtījumā Sibīrijā un citām tēmām. Pasākumos tiek iesaistīti dažādu vecumu iedzīvotāji, un arī norises vietas atšķiras – tā ir ne tikai Krustpils pils, bet arī izglītības iestādes. Stāsta Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe: “Mēs esam uzrunājuši mūsu ilgstošos sadarbības partnerus, piemēram, jaunsargus, dažādas kultūras biedrības, represēto klubu, skolas... Un nav tā, ka tās ir tikai otrdienas. Otrdiena ir rosinošā diena, bet pēc pasākuma cilvēki nāk ar foto albumiem, nāk ar stāstiem, zvana un aicina mūs vēlreiz atkārtot pasākumu. Tā ir kā iekustināšana. Sevišķi tagad, kad sāksies patriotiskā nedēļa, mēs jūtam, ka cilvēki ir sarosījušies. Projekta mērķis ir pārlapot pilsētas vēstures jau zināmās lappuses, rosināt dalīties ar stāstiem un akcentēt īpašos notikumus pilsētā.” Jēkabpils Vēstures muzejam “Vēsturiskās otrdienas” dod iespēju bagātināt krājumu ar jauniem eksponātiem un interesantiem, nedzirdētiem vēstures stāstiem, un tas ir īpaši svarīgi tieši tagad, ņemot vērā, ka pilsēta gatavojas 350 gadu jubilejai, ko Jēkabpils svinēs nākamgad. Cikls “Vēsturiskās otrdienas” ir tikai viena no aktivitātēm Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir viens no šī projekta partneriem. “Pašvaldībai ir pirmā pieredze šāda veida projektos – Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, bet ir liela pieredze Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektos,” uzsver projekta koordinatore Inese Vītola. “Šogad mēs veicam lokālas aktivitātes, lai gan aicinām jebkuru, arī no kaimiņu novadiem un valstīm, bet nākamgad mums būs divi lieli, starptautiski pasākumi. No 25.līdz 31.maijam notiks starptautiskais koktēlniecības plenērs ar atklāšanu 1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. 8.augustā mums būs folkmūzikas instrumentu festivāls un meistarklase, kur varēs redzēt, kā šie instrumenti tiek darināti un kā ar tiem var spēlēt.” Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā viens miljons eiro, no šīs summas vairāk nekā 928,4 tūkstošus eiro finansē Eiropas Savienība. Sandra Paegļkalne Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbildīga ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27835