Līdz 15.novembrim jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par šī gada ceturto ceturksni
Pievienots: 06.11.2019 16:05

rsz_nodoklis.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldība atgādina iedzīvotājiem, ka līdz 15.novembrim jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par šī gada ceturto ceturksni. Visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem lūgums pārliecināties, vai ir nomaksāts nodoklis par iepriekšējiem periodiem. Ja termiņi nav ievēroti, tad tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Šādos gadījumos maksājuma veikšanas dienā lūgums precizēt maksājamo nodokļa summu. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja pašvaldība saņem maksājumu piecu darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, internetbankā (pašvaldības rekvizīti un norēķinu konti norādīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā) un Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Vienas pieturas aģentūrā), Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, izmantojot bankas norēķinu karti (šis pakalpojums ir bez komisijas maksas).  Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniskai piegādei iespējams pieteikties: •  portālā : www.epakalpojumi.lv ; •  reģistrējot savu e-pasta adresi klātienē Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Vienas pieturas aģentūrā), Brīvības ielā 120, Jēkabpilī; • sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv; • sūtot iesniegumu ar Latvijas Pasta starpniecību. Jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu var precizēt, zvanot: 652 07 424 vai 652 07 312.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27823