9.oktobrī Jēkabpils Tautas namā notiks sabiedriskā apspriešana par Jēkabpils attīstības programmu nākamajiem septiņiem gadiem
Pievienots: 08.10.2019 15:39

rsz_1rsz_plans.jpg
9.oktobrī pl.17:30 Jēkabpils Tautas namā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2020.-2026.gadam. Ar programmas materiāliem ikviens var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrība”, “Sabiedrības līdzdalība”. Programmā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi nākamajiem septiņiem gadiem. Publiskās apspriešanas laikā, kas noteikts līdz 13.oktobrim, iedzīvotāji var par programmu iesniegt rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus. Iesniegumus var sūtīt pa pastu uz adresi: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV -5201, elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: pasts@jekabpils.lv vai elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu un vides pārskatu, jānorāda vārds, uzvārds un pārstāvība (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27679