SIA "JK Namu pārvalde" regulāri saņem ziņojumus par aizdomām par elektrības zagšanu
Pievienots: 20.05.2019 14:04

rsz_20190517_091218.jpg
SIA "JK Namu pārvalde" Avārijas dienests gadā saņem apmēram 20 – 25 pieteikumus, kuros izteiktas aizdomas par elektrības zagšanu Namu pārvaldes apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās Jēkabpilī. Arī AS „Sadales tīkls” regulāri saņem šādu informāciju no klientiem un norāda: ja ir aizdomas par citas personas nelikumīgu elektroenerģijas lietošanu, par trešās personas nesankcionētām un ļaunprātīgām darbībām pie elektroenerģijas skaitītāja vai plombējuma bojāšanu, jāvēršas AS „Sadales tīkls”, norādot notikuma vietu un sniedzot precizētu aprakstu savam elektroenerģijas tirgotājam vai informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālr.8403 vai nosūtot informāciju uz e-pastu: st@sadalestikls.lv. AS “Sadales tīkls” pārbauda arī anonīmi sniegtu informāciju, kā arī saņemto informāciju neizpauž citiem lietotājiem, tostarp, arī tiem klientiem, par kuriem ir saņemtas sūdzības. Lai atklātu nelikumīgas elektroenerģijas lietošanu, īpaši svarīga ir sabiedrības iesaistīšanās - nekavējoties ziņot, ja pamanīta aizdomīgu personu nesankcionēta darbošanās elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, sevišķi diennakts tumšajā laikā, rudens un ziemas periodā. Pēc saņemtās informācijas AS „Sadales tīkls” darbinieki vienmēr pārbaudīs, vai nelikumīgā elektroenerģijas lietošana notiek no pirmsuzskaites tīkla (piemēram, pievienojumi AS “Sadales tīkls” elektrotīklam, bojāti elektroenerģijas skaitītāji, pievienojumi dzīvojamās mājas stāvvadiem) vai elektrotīklā, kurš ir pēc elektroenerģijas skaitītāja (piemēram, pievienojumi komunālā apgaismojuma tīklam, kaimiņu pēcuzskaites drošinātājiem). Ja, pārbaudot elektroietaises, tiek konstatēta nelikumīga elektroenerģijas lietošana no pēcuzskaites elektrotīkla (patērētā elektroenerģija tiek uzskaitīta), AS “Sadales tīkls” informē informācijas sniedzēju un namu apsaimniekotāju par konstatētajiem faktiem un sniedz ieteikumus tālākām darbībām. Šādā situācijā daudzdzīvokļu mājās iedzīvotājam jāvēršas pie namu apsaimniekotāja vai īpašnieka un Valsts policijas, kas tālāk veiks lietas izskatīšanu, jo atbildība par daudzdzīvokļu mājas iekšējo tīklu - par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās izvietotu elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadu, kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, sūkņu, apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju elektroinstalācijas) tehnisko stāvokli, vienlīnijas shēmas esību un apkalpošanu, kā arī par tajās uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un plombu saglabāšanu ir atbildīgs ēkas valdītājs vai īpašnieks. Ja, pārbaudot elektroietaises, tiek konstatēta nelikumīga elektroenerģijas lietošana no pirmsuzskaites elektrotīkla (patērētā elektroenerģija netiek uzskaitīta), AS „Sadales tīkls” darbinieki par konstatēto faktu uzraksta aktu. Ja iespējams, tad tiek pievienoti liecinieku paskaidrojumi un nepieciešamības gadījumā par notikušo tiek informēta Valsts policija. Katrs šāds gadījums tiek izskatīts individuāli un tiek veikts pārrēķins par elektroenerģijas apjomu, kurš nav ticis uzskaitīts. Papildus par elektroenerģijas lietošanu bez elektroenerģijas uzskaites klients var tikt sodīts arī administratīvi. AS “Sadales tīkls” un SIA "JK Namu pārvalde" brīdina, ka, veicot ļaunprātīgas un nelikumīgas darbības elektroapgādes infrastruktūrā, šīs personas pakļauj elektrotraumas riskam gan sevi, gan apkārtējos, jo rīkojas ar spriegumam pieslēgtiem elektrotīkla elementiem un bieži vien atstāj izdemolētu notikuma vietu – atvērtas elektroapgādes sadales vai transformatoru apakšstaciju durvis, pārrautus un bīstamus vadus u.c., kas apdraud apkārtējo drošību. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Rolands Bērziņš informē, ka iecirknī šogad saņemti divi iesniegumi par elektroenerģijas nelikumīgu lietošanu, pēc kuriem ierosinātas administratīvās lietas. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 98.1 panta 2.daļa paredz, ka par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu patērēšanu fiziskajām personām piemēro naudassodu no 70 līdz 280 eiro. Smagākos gadījumos draud kriminālatbildība: brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudassods. Informāciju sagatavoja SIA "JK Namu pārvalde"

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27117