Tiek izstrādāts vienots Jēkabpils pilsētas vizuālais tēls
Pievienots: 12.03.2019 15:42

jekabpils.logo.000.labots.jpg
Šogad tiek izstrādātas Jēkabpils pilsētas vizuālā tēla – grafiskās identitātes vadlīnijas, kas ietvers ne tikai jaunu pilsētas logotipu, bet arī vienotu koncepciju, grafiskos un dizaina elementus, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa. Šobrīd Jēkabpils pilsētas logo ietver trīs elementus – klostera siluetu, Daugavas grafisku attēlojumu un Krustpils pils siluetu. Vienlaikus ar pilsētas logotipu un vizuālajiem standartiem tiks izstrādāti arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības pārziņā esošo svarīgāko nozaru logotipi un to lietošanas vadlīnijas. Darba rezultāts būs vienota vizuālā identitāte pilsētai, iestādēm un kapitālsabiedrībām. Grafiskās identitātes vadlīnijas tiek izstrādātas, lai Jēkabpils pilsēta, tās pašvaldība, pašvaldību iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības viennozīmīgi identificētos ar Jēkabpili, bet visi izstrādātie un publiskajā komunikācijā izmantotie materiāli atbilstu vienotam un saskaņotam pilsētas grafiskajam tēlam. Pašlaik katrai no Jēkabpils pilsētas iestādēm un kapitālsabiedrībām (piemēram, skolai, slimnīcai, sporta centram) ir sava vizuālā identitāte, kas nesaistās ar piederību Jēkabpils pilsētai, līdz ar to arī sabiedrība neuztver to kā Jēkabpils pilsētas sastāvdaļu. Vizuālā tēla izstrādes darbus plānots pabeigt šī gada marta beigās. Darbus veic SIA “PR Tēls”.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26822