Jēkabpils vakara vidusskolu pievienos Jēkabpils 2.vidusskolai
Pievienots: 01.03.2019 15:33

rsz_vakaravidusskola.jpg
Jēkabpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums likvidēt Jēkabpils vakara vidusskolu, pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai. Šāds lēmums pieņemts saistībā ar Vispārējās izglītības likumu, kurā noteikts, ka pašvaldībām līdz šā gada 28.februārim jāpieņem lēmums par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā. Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis uzsver, ka vakara vidusskolas audzēkņi mācības varēs turpināt Jēkabpils 2.vidusskolā, kas pārņems vakara vidusskolas īstenotās mācību programmas: “Tie, kuri uzsākuši mācības, un arī tie, kuri domā turpmāk izvēlēties šīs programmas, varēs mācīties Jēkabpils 2.vidusskolā. Tās programmas, kuras tagad tiek realizētas ieslodzījuma vietā, arī tiks saglabātas. Tās administrēs Jēkabpils 2.vidusskola.” Izglītības pārvaldes vadītājs informē, ka vakara vidusskolas pedagogiem tiks nodrošinātas darba slodzes: “Līdz ar programmu pārņemšanu darba vietas pedagoģiskajam personālam nebūs problēmu nodrošināt, jo būs nepieciešami pedagogi 2.vidusskolā. Visiem, kas strādā ieslodzījuma vietā, arī tiks saglabātas darbavietas, tikai būs cits administrators. Kas attiecas uz tehniskajiem darbiniekiem, vērtēsim katru individuāli, piedāvāsim darbu citās izglītības iestādēs. Īpašām problēmām nevajadzētu būt.” Līdz šī gada 30.jūnijam tiks veikta Jēkabpils vakara vidusskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācija, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšana, kā arī šo mantu un saistību nodošana Jēkabpils 2.vidusskolai. Šo mācību gadu vakara vidusskolas audzēkņi vēl pabeigs Palejas ielā 32, bet jauno mācību gadu 1.septembrī uzsāks Jēkabpils 2.vidusskolā, Jaunā ielā 44. Telpas Palejas ielā 32 līdz šim tika nomātas, bet līdz ar vakara vidusskolas likvidēšanu nomas līgums netiks pagarināts.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26773