Teiču dabas rezervātam piešķirts Eiropas Bronzas standarts
Pievienots: 06.02.2019 19:41

rsz_teicupurvs.jpg
Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas atzinība – Bronzas standarts, kas apliecina rezervāta nozīmi mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā, kā arī retu putnu sugu un bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā. Lielāko daļu rezervāta teritorijas aizņem Teiču purvs, kas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Teiču dabas rezervāts aizņem vairāk nekā 19,7 tūkstošus hektāru Krustpils, Madonas un Varakļānu novada teritorijā. Vasarā šeit var atrast gan mitrājiem raksturīgas augu sugas un biotopus, gan retas augu un putnu sugas, piemēram, dzeltenā dzegužkurpīte ir ļoti rets augs, kas ierakstīts Latvijas Sarkanajā grāmatā. Teiču purvs ir vienīgā vieta Latvijā, kur ligzdo melnkakla gārgale, ne velti šis putns izvēlēts par Teiču dabas rezervāta simbolu. Pašlaik rezervāta teritoriju klāj dziļa sniega sega. Šajā klusajā purva atpūtas sezonā rezervāta darbiniekiem apsekošana jāveic retāk, bet vasarā un rudenī, kad ir ogu laiks, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti teritoriju uzmana ik dienu, jo purvs vilina ogotājus, bet bez atļaujas šeit nedrīkst uzturēties. Daba Teičos palikusi maksimāli neskarta, tādēļ arī šai vietai piešķirts Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas Bronzas standarts. “Teiču purvs ir īpašs ar to, ka tas ir Baltijā lielākais neskartais Augstais purvs, jo citi purvi ir meliorēti, tur bijusi kūdras izstrāde. Teiču purvs no tā ir bijis pasargāts. Daba šeit pati attīsta savus dabiskos procesus, tas arī žūriju uzrunāja, tāpēc tika piešķirts šis sertifikāts,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis. Antropogēnās slodzes mazināšanai rezervāta teritorijā ir izbūvēta dabas tūrisma infrastruktūra – vairāki skatu torņi un laipas, bet apmeklētājiem brīvi pieejams ir vienīgi Kristakrūga skatu tornis, kas atrodas pie autoceļa Jēkabpils – Rēzekne Krustpils novada Atašienes pagastā. Pārējā teritorija ir atvērta tikai ekskursijām Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku pavadībā un tikai laika posmā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim. “Uzkāpjot tornī, var labi redzēt, kur ir droši, kur nav,” stāsta Dagnis Vasiļevskis. “ja iesi pa priežu teritoriju, nekur neizkritīsi cauri, bet tiklīdz ieej klajumā, ir jāuzmanās, jo pastāv liela iespējamība, ka tur ir akaču rajons.” Brīvas uzturēšanās aizliegums Teičos nepieciešams ne tikai drošības apsvērumu dēļ, bet arī tādēļ, lai saglabātu šo unikālo dabas objektu. Tad, ja rezervātā sāks nekontrolēti staigāt cilvēki, ar laiku tiks noplicināta sūna, atklāsies kūdra un drīz vien viss pārvērtīsies tuksnesī. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26671