Pēc kapsētu aktēšanas Jēkabpilī trūkst informācijas par 385 kapavietu uzturētājiem
Pievienots: 05.02.2019 15:19

kapi.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas darbinieki sadarbībā ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” no 2014.gada līdz 2018.gadam Jēkabpils pilsētas kapos veikuši kapavietu aktēšanu. Aktēšana un nekopto kapavietu marķēšana ar numuru veikta 126 kapavietām, kurām ir uzstādīti pieminekļi ar mirušā uzvārdu un miršanas gadu. 259 kapavietas ir neatpazītas, tām nav nekādu piemiņas zīmju. Pašvaldībai nav zināmi visu šo 385 kapavietu uzturētāju vārdi, tāpēc mirušo piederīgie aicināti sazināties ar pašvaldību, lai vienotos par kapavietu sakopšanu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība vērš uzmanību, ka katra nekoptā kapavieta tiek apsekota piecus gadus pēc kārtas, ja neierodas kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarota persona. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarota persona pēc piektā akta sagatavošanas neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa, tiek izbeigts noslēgtais kapavietas uzturēšanas līgums, ja tāds ir noslēgts, un minētā kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā. Šāda kapavieta var tikt piešķirta un ierādīta jaunu apbedījumu veikšanai, ja ir pagājuši 20 gadi pēc pēdējā apbedījuma. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, ir izvietota uz informācijas stenda kapsētā. Lai sakārtotu kapus, pašvaldība lūdz atsaukties pielikumā publicētajā sarakstā minēto apbedīto piederīgos un ierasties pie kapsētas pārziņa. Tālruņi uzziņām 200 273 41 vai 29 361 403. Pielikumā – saraksts ar aktētajām kapavietām, kurām ir uzstādīti pieminekļi ar mirušā uzvārdu un miršanas gadu.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26662