Krustpils katoļu baznīcā svin Sveču dienu jeb Ziemas Māru
Pievienots: 04.02.2019 17:57

svecudiena.000.jpg
Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā iemirdzas sveces. Kā ierasts, arī šogad Sveču dienu godināt ieradušies gan draudzes pārstāvji, gan folkloras kopas. Draudzes prāvests Viktors Naglis, gadu no gada organizējot šo pasākumu, vēlas parādīt, ka kristietība nav pretrunā ar tautas tradīcijām, bet gan papildina viena otru. Baznīcā Sveču dienu jeb Ziemas Māru sauc par Kunga prezentācijas svētkiem – tiek godināts Evaņģēlijā aprakstītais notikums, kad Vissvētākā Jaunava Marija un sv.Jāzeps 40 dienas pēc Jēzus piedzimšanas nesa bērnu uz Jeruzalemes svētnīcu, lai veltītu Viņu Kungam un lai pienestu Dievam pateicības upuri. Tādēļ arī dievkalpojuma laikā katra folkloras kopa nesa pie altāra upurus Dievam. Ik gadu prāvesta Viktora Nagļa aicinājumam godināt Sveču dienu atsaucas arvien jaunas folkloras kopas. Pirmo reizi pasākumā piedalījās vairāki kolektīvi, piemēram, Jēkabpils novada pārstāvji – folkloras kopa “Kāre”, kā arī Aglonas folkloras kopa “Olūteņš”. “Ļoti patīk moments, ka kristīgais sasaistīts ar mūsu tautas gara mantojumu,” saka folkloras kopas “Olūteņš” vadītāja Marta Bicāne. “Patika upurdāvanu pienešana – mēs nācām un prezentējām sevi Dieva priekšā.” “Sveču diena man asociējas ar laiku, kad skolās un citviet mācās liet sveces, iet arī uz baznīcu, tāpat asociējas ar sveču svētīšanu,” saka Rubenes pagasta folkloras kopas “Kāre” dalībniece Rita. Kolektīva vadītāja Inga piebilst: “Sveces man vairāk saistās ar baznīcu, ar kristīgām vērtībām. Svece ir tā, kas silda un dod gaismu. Mēs skatāmies uz to, mēs mācāmies, lai dzīve būtu kā svece. Mēs sadegam priekš citiem.” Dekšāres vīru folkloras kopas “Kūzuls” dalībnieks Jānis Siliņš stāsta: “Mēs zinām daudz nostāstu un ticējumu par Sveču dienu. Galvenais – tajā dienā jāuzspīd kaut mazliet saulītei, lai varētu zirgam loku uzlikt. Tad būs jauka vasara un foršs siena laiks.” 2019.gads Krustpils katoļu draudzei ir īpašs, jo šogad aprit 15 gadi kopš iesvētīta Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca. Dievnama celtniecība sākās 2000.gadā, ēkas projekta autore ir arhitekte Ilga Tretjakova, bet būvniecības darbus veica SIA “Jēkabpils PMK”. Neilgi pēc dievnama iesvētīšanas darbu šeit uzsāka Viktors Naglis, kurš bija sekojis līdzi ēkas būvniecībai. “Kad es sāku kalpot kā priesteris, šeit bija tikai būvlaukums,” atceras Viktors Naglis. “Atceros, ka viss bija haotiskā kondīcijā. Nekad nebiju domājis, ka man vajadzēs kalpot šeit. Savulaik bija kā vikārs Varakļānos, vēlāk mani aizsūtīja kalpot uz Dagdu. Nebiju domājis, ka vajadzēs būt šeit, bet pēc Dagdas mani atsūtīja uz šejieni. Dievnams bija iesvētīts, bet vajadzēja to pabeigt, pilnveidot. Pakāpeniski, ar cilvēku atbalstu, ticīgo gādību un Dieva apredzību dievnams ir veidojies un diezgan labi turējies. Mums jau ir skaistākā vieta pilsētā – augstākā vieta Jēkabpilī, varbūt tāpēc mēs diženi turamies. Krusta zīme, kas paceļas pār pilsētu, mūs svētī un sargā.” Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzē šobrīd ir aptuveni 2000 dalībnieku – ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī apkārtējo novadu pārstāvji. Pērn dievnamā noritējušas aptuveni 140 kristības, vairāk nekā 20 iesvētības un 18 laulības. Folkloras kopas baznīcas 15 gadu jubilejā novēl draudzei plesties plašumā. “Lai baznīca pildās ar vecākiem un viņu bērniem, lai vecāki ved bērnus uz gaismu, jo ticība padara cilvēkus sirsnīgākus un labestīgākus,” saka Turku pagasta folkloras kopas “Turki” vadītāja Terēzija Rubene. “Ticība vieno un veido piederības izjūtu kaut kam noteiktam un svarīgam.” Pēc dievkalpojuma Sveču dienas pasākums turpinājās ar folkloras kopu sadziedāšanos Svētdienas skolas telpā. Sadziedāšanās ir ierasta Sveču dienas tradīcija, bet šogad tās laikā tika veikts īpašs rituāls – iedegtas 15 sveces par godu Krustpils katoļu baznīcas 15 gadu jubilejai. Ik gadu, Ziemas Māru godinot, Viktors Naglis izsaka kādu vēlējumu līdzcilvēkiem. Šogad viņš aicina būt pacietīgiem un neatlaidīgiem. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26658