Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Jēkabpilī iesaistās jau otrā izglītības iestāde
Pievienots: 04.02.2019 15:14

pumpurs.jpg
Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda atbalstīts projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina sadarbības veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Jēkabpilī dalību projektā jau pērnā gada nogalē uzsāka Jēkabpils vakara vidusskola, bet šī gada janvārī projektā iesaistījusies arī Jēkabpils 2.vidusskola. Rudenī abām skolām pievienosies arī Jēkabpils pamatskola. Projekta mērķa grupa ir 5.-12.klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības programmu 1.-4.kursu audzēkņi. Jēkabpilī projektu administrē Izglītības pārvalde, un projektā paredzēts iesaistīt arī Jēkabpils 3.vidusskolu un Jēkabpils Valsts ģimnāziju. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu: • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits); • Kompensācija par: ◦ Starppilsētu sabiedriskā transporta biļetēm (līdz 30 eur/mēnesī); ◦ Naktsmītnēm (līdz 35 eur/mēnesī); ◦ Ēdināšanu (līdz 70 eur/mēnesī); ◦ Individuālajiem mācību līdzekļiem (tikai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem) ; ◦ Individuālās lietošanas priekšmetiem (līdz 25 eur/semestrī pilngadīgiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm); ◦ Speciālo transportu (līdz 30 eur/mēnesī); • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās (līdz 4600 eur/projektam). Ko iegūst pedagogi? • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams • Profesionālās kompetences pilnveidi • Seminārus • Supervīzijas • Darbnīcas • Konferences • Metodiskos atbalsta līdzekļus • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26655