SIA “Jēkabpils siltums” klientu parāds par apkuri pārsniedz 1,8 miljonus eiro
Pievienots: 04.02.2019 15:05

siltums.jpg
SIA “Jēkabpils siltums” klientu parāds par siltumenerģijas piegādi uz šī gada sākumu ir nedaudz vairāk nekā 1,8 miljoni eiro. Lai arī katru gadu parāds pakāpeniski samazinās, kopumā tas ir ļoti liels. Uzņēmums informē, ka klienti ne vienmēr izmanto visas piedāvātās iespējas parāda mazināšanai. Viens no uzņēmuma piedāvātajiem variantiem paredzamu maksājumu plānošanai ir slēgt vienošanos par izlīdzināto maksājumu. Līgumus par izlīdzināto maksājumu par apkures pakalpojumu SIA "Jēkabpils siltums" ar pakalpojuma saņēmējiem slēdz, sākot ar kārtējā gada 1.maiju. Pieredze rāda, ka tad, ja klients interesējas, ir atbildīgs un meklē problēmas risinājumus, tad arī ir pozitīvs rezultāts. Klientus, kuriem ir parāds par siltumenerģijas piegādi, uzņēmums aicina būt atbildīgiem par saviem pienākumiem un, negaidot brīdi līdz tiesvedībai, nomaksāt parādus vai arī vērsties SIA “Jēkabpils siltums”, lai izskatītu konkrēto situāciju un vienotos par parāda atmaksu. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā noslēgt rakstisku vienošanos par parāda atmaksu klientam izdevīgā apjomā un termiņā. Vienošanās ir izdevīga arī ar to, ka tās izpildes laikā netiek aprēķināts līgumsods.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26654