Publiskai apspriešanai nodod Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam pilnveidoto redakciju
Pievienots: 08.01.2019 16:29

planojums.jpg
Publiskai apspriešanai nodota Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam pilnveidotā redakcija. Ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, bet izdrukas formātā – pašvaldības administrācijas telpās Brīvības ielā 120 vai Pilsētvides departamenta telpās Jaunā ielā 31c. Publiskās apspriešanas termiņš ir no 8.janvāra līdz 4.februārim, bet publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 23.janvārī pulksten 17:30 Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē. Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētajā termiņā ir iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adrese un kadastra numurs. Papildu informācija un individuālo konsultāciju iespējas pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas, arhitektes Ilgas Tretjakovas (tālr.: 652 07 430, e-pasts: ilga.tretjakova@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: Jēkabpils pilsētas Pilsētvides departamentā, Teritorijas plānošanas nodaļā, Jaunajā ielā 31C, pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00).

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26553