Pieņemta jauna kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība sniegs finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām
Pievienots: 08.11.2018 15:27

rsz_mapes.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pieņemti “Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums nevalstiskajām organizācijām ārpus projektu konkursiem. Līdz šim pašvaldībā bija spēkā tikai nolikumi par projektu iesniegšanas kārtību un pieteikšanos projektu līdzfinansēšanai, bet nebija regulēta sistēma, kādā nevalstiskajām organizācijām tiek piešķirts finansējums ārpus projektiem. Tagad šādi noteikumi pieņemti. “Ar šiem noteikumiem dome cenšas sakārtot finansējuma piešķiršanu dažādām nevalstisko organizāciju aktivitātēm, kas ietver gan sportu, gan izglītību, gan kultūras pasākumus. Tās ir aktivitātes, kas ir ārpus projektu konkursiem,” skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa. Lai varētu prognozēt dažādām nevalstisko organizāciju aktivitātēm nepieciešamo finansējumu, jaunie noteikumi paredz, ka ārpus projektu konkursiem pieteikumus finansējuma saņemšanai nākamajam gadam biedrībām un nodibinājumiem jāiesniedz līdz 30.novembrim. Šāda kārtība ieviesta, lai savlaicīgi varētu plānot nākamā gada pašvaldības budžetu. Tas nozīmē, ka arī organizācijām laicīgi jāplāno nākamā gada aktivitātes, kurām būs nepieciešams pašvaldības atbalsts, jo pieteikumos, kas jāiesniedz līdz 30.novembrim, jānorāda gan finansējuma saņemšanas mērķis un finansējuma apjoms, gan sasniedzamie rezultāti, iesaistīto dalībnieku skaits, mērķauditorija, izdevumu pozīcijas un citas detaļas. Sīkāk ar jaunajiem noteikumiem var iepazīties pielikumā. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26323