Krustpils novada domes Goda rakstu šogad saņems Andris Felss, Mārīte Pole un Vija Stiebriņa; Atzinības rakstu – 28 iedzīvotāji
Pievienots: 06.11.2018 15:12

Mezare.jpg
Šogad Valsts svētkos Krustpils novada domes Goda raksts tiks piešķirts zemnieku saimniecības “Vīnkalni” īpašniekam Andrim Felsam – par ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā un Krustpils novada sociāli ekonomiskajā attīstībā, biedrības “Silta sirds” vadītājai Mārītei Polei – par brīvprātīgu un nesavtīgu darbu Krustpils novadā, rīkojot nometnes, radošās darbnīcas un palīdzot līdzcilvēkiem, kā arī Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai – par ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu Krustpils pamatskolas attīstībā. Savukārt ar Krustpils novada domes Atzinības rakstu tiks apbalvoti 28 novada iedzīvotāji: • Kūku pagasta pārvaldes vadītāju Dzintaru Kalniņu par pašaizliedzīgu, radošu darbu novada sociāli ekonomiskajā attīstībā; • SIA "Pekausis" īpašnieci Ainu Grišāni par atbalstu sabiedriskiem pasākumiem, nesavtīgu darbu sabiedrības labā; • Variešu pagasta pārvaldes kasieri-lietvedi Raisu Dzeni par pašaizliedzīgu un radošu darbu Variešu pagastā; • PKS “Atašiene- Agro” priekšsēdētāju Ilgu Lindāni par ilggadēju uzņēmējdarbības nodrošināšanu Atašienes pagastā; • Volejbola kluba Jēkabpils “Lūši” spēlētāju Zigurdu Adamoviču par jaunās paaudzes mudināšanu pievērsties sportam; • Pensionāru Jāni Mazulu par augstu morāli ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē; • Saimniecības “Jaungobiņas” īpašniekus Larisu un Nikolaju Bogdanovus par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Mežāres pagastā; • Pensionāri Ausmu Žūriņu par augstiem sasniegumiem kultūras un mākslas attīstībā; • Vīpes pamatskolas skolotāju Skaidrīti Bērziņu par ilggadīgu un godprātīgu darbu Vīpes pamatskolā; • Pensionāri Rasmu Rāceni  par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Variešu pagasta vārda popularizēšanā; • LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultanti Anitu Putku par atbalstu sabiedriskiem pasākumiem un darbu sabiedrības labā; • Viju un Daini Lapiņuspar ģimenisko vērtību uzturēšanu un ieguldījumu sabiedriskajā darbībā; • Zemnieku saimniecības „Kalves” īpašnieku Gundaru Kalvi par nozīmīgu ieguldījumu Krustpils novada ilgtspējīgas kultūras attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanu; • Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolotāju Sandru Kaļeiņikovu par ieguldījumu izglītības jomā Atašienes pagastā; • Atašienes pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāju Pēteri Gravānu par ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem draudzīgas vides veidošanā un pašaizliedzīgu darbu; • Amatniecības centra “Māzers” vadītāju Inesi Bramani par novada tradicionālo vērtību uzturēšanu un kopšanu; • Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotāju un logopēdi Ivetu Ozoliņu par ilggadēju un apzinīgi pildītu pedagoga darbu Variešu pagastā; • Zemnieku saimniecības „Produsala” īpašnieku Gvido Anšmitu par lauksaimniecības nozares attīstību un vides sakopšanu Krustpils pagastā; • Zemnieku saimniecības „Kalves” apkopēju Sanitu Kalniņu par pašaizliedzīgu darbu; • Mežāres pamatskolas direktores vietnieci izglītības jomā Ingu Zālīti par ieguldīto darbu skolas vides labiekārtošanā Mežāres pamatskolā un nesavtīgu darbu sabiedrības labā; • Rutu un Aināru Lipšas par ieguldīto darbu cilvēku labklājības nodrošināšanā un uzlabošanā Krustpils pagastā; • Pensionāri Dzintru Mežāku par nesavtīgu darbu Krustpils pagastā; • Variešu sākumskolas pirmsskolas un interešu izglītības skolotāju Inetu Vīksnu par ilggadēju un radošu darbu Variešu sākumskolā; • Krustpils pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāju Uldi Zirnīti par inovatīvām idejām un to realizēšanu saimniecisko darbu veikšanā Krustpils pagastā; • Krustpils pamatskolas skolotāju Inesi Graudumu par ieguldījumu bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanā. Apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētkiem veltītajā pasākumā, kas notiks 17.novembrī pulksten 17:00 Mežāres kultūras namā. Svētku programmā vēl paredzēts koncerts, kurā uzstāsies bērnu tautas deju kolektīvi – Atašienes pagasta “Zvirbulēni” un Variešu pagasta “Zaķīši”, Ieva Parša, Valdis Muktupāvels un Rīgas saksofonu kvartets. Apmeklētāji varēs noskatīties Jēkaba Štelmahera veidoto īsfilmu par Krustpils novadu un ielūkoties novada vēsturē, savukārt nobeigumā – priecāties par svētku uguņošanu.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26308