Latvijas Sarkanais Krusts un Jēkabpils pilsētas pašvaldība paraksta nodomu protokolu
Pievienots: 09.10.2018 13:18

rsz_paraksta.jpg
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” un Jēkabpils pilsētas pašvaldība parakstīja savstarpējās sadarbības nodomu protokolu. Parakstīšanā piedalījās pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” ģenerālsekretārs Uldis Līkops, Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils reģionālās komitejas priekšsēdētājs Kaspars Skrūzmans, kā arī komitejas izpilddirektore Velta Ozoliņa. Iesaistītās puses ar šo nodomu protokolu izsaka vēlmi un līdz ar to vienojas nākotnē veikt kopējas darbības sociālo pakalpojumu un sabiedrības veselības veicināšanas jomā. Uldis Līkops uzsver, ka sadarbība ir bijusi arī līdz šim, bet tagad tā ir iegājusi konstruktīvākā gultnē: “Mēs jau sākam runāt par konkrētiem darbiem, ko kopā ar pašvaldību gatavojamies veikt. Protams, tas viss ir tikai un vienīgi Jēkabpils iedzīvotāju vajadzībām.” Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils reģionālā komiteja jau tagad sniedz iedzīvotājiem virkni dažādu pakalpojumu, piemēram, izsniedz Eiropas Savienības pārtikas pakas un cita veida humāno atbalstu Jēkabpils trūcīgajām personām, piedāvā palīglīdzekļu nomu, organizē labdarības akcijas, nodrošina mazcenas veikala darbību, kā arī veic citus uzdevumus. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, izvērtējot sociālo pakalpojumu klāstu pilsētā, analizē, kuri sociālie pakalpojumi būtu jāpaplašina un kurus varētu nodot Latvijas Sarkanā Krusta pārziņā. Tiek izskatītas iespējas nodot ārpakalpojumā Nakts patversmi un mājas aprūpi. “Šobrīd mēs izvērtējam, cik šie pakalpojumi varētu izmaksāt, esot pašvaldības pārziņā, un cik tie varētu izmaksāt, ja mēs tos nodotu Latvijas Sarkanajam Krustam,” skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa. “Izvērtējot visus plusus un mīnusus, mēs atradīsim kopīgus risinājumus. Esmu pārliecināta, ka Latvijas Sarkanais Krusts ar savu ilggadējo pieredzi citās pašvaldībās varētu sniegt mums nozīmīgu palīdzību, lai šie sociālie pakalpojumi, kas ir ļoti vajadzīgi iedzīvotājiem, būtu pieejami un augstā kvalitātē.” Funkciju pārdales mērķis ir gan veicināt konkrētu sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, gan padarīt efektīvāku dažādu funkciju īstenošanu, ietaupot budžeta līdzekļus. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26187