Jēkabpils pilsētas dome atbalsta papildu finansējuma piešķiršanu divu skolu modernizācijas projekta īstenošanai
Pievienots: 10.07.2018 16:17

rsz_jekabpils2vsk2.jpg
Jēkabpils pilsētas dome, piešķirot papildu finansējumu, atbalstījusi divu pilsētas skolu modernizācijas projekta īstenošanu. Vērienīgi vides un infrastruktūras uzlabošanas darbi tiks īstenoti Jēkabpils Valsts ģimnāzijā un Jēkabpils 2.vidusskolā. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts 12 miljoni eiro, bet pašlaik paredzētās neattiecināmās izmaksas – 1,4 miljonu eiro apmērā. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 5,7 miljonu eiro apmērā un valsts budžeta dotācija – 4 miljonu eiro apmērā. Abās skolās notiks ergonomiskas mācību vides izveide un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšana klasēs un mācību kabinetos. Jēkabpils 2. vidusskolā tiks iekārtoti jauni matemātikas un dabaszinību kabineti pamatizglītības programmu īstenošanai, kā arī skolas dienesta viesnīcas pārbūve. Savukārt Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tiks pārbūvēta sporta infrastruktūra un izveidots Reģionālais metodiskais centrs. Tāpat projekts paredz ieviest inovatīvas modernās tehnoloģijas, piemēram, interaktīvos ekrānus, digitālos mikroskopus, 3D printeri, planšetdatorus svešvalodu apguvei. No kopējām projekta izmaksām, kas veido gandrīz 23,5 miljonus eiro, pilsētas līdzfinansējums ir nedaudz vairāk nekā puse – 12 miljoni eiro. Līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta apstiprināšanas gadījumā tiks ņemts ilgtermiņa aizdevums Valsts kasē. Projekta “Jēkabpils vispārējo izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” iesniegums ir sagatavots un iesniegts Finanšu ministrijā un ERAF izvērtēšanai, lai piesaistītu gan valsts budžeta dotāciju, gan ERAF līdzfinansējumu. Informāciju sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25896