Par Līvānu novada nākotnes attīstību savus viedokļus aptaujā izteikuši vairāk nekā 300 iedzīvotāju
Pievienots: 04.07.2018 14:34

uznemejdarbibas.jpg
Aptaujā par esošo situāciju un nākotnes attīstību Līvānu novadā piedalījušies 316 iedzīvotāji, savukārt mērķa grupu anketēšanā piedalījās septiņi uzņēmēji, 19 ārējie eksperti no valsts iestādēm, kā arī 21 speciālists no kaimiņu pašvaldībām. Aptauja tika organizēta, izstrādājot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2019.-2025.gadam. Iedzīvotāji anketās ir izteikuši dažādus priekšlikumus Līvānu novada attīstības plānošanai, kā svarīgāko minot darba iespēju, uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības veicināšanu. Par prioritārajām jomām, ko Līvānu novadā vajadzētu attīstīt turpmākos septiņos gados, iedzīvotāji min autoceļu, dabas un atpūtas infrastruktūru, izglītības kvalitātes paaugstināšanu, darba vietu un veselības aprūpes pieejamību.   Jautājumā par trīs jauniem infrastruktūras objektiem novadā, kas varētu tikt uzbūvēti/izveidoti nākamajos septiņos gados, lielākā daļa iedzīvotāju piemin estrādes un dažādu ārtelpas atpūtas objektu/vietu izbūvi, piemēram, rekreācijas zonu pussalā starp Dubnu un Daugavu.   Jautājumā par lielākajām problēmām iedzīvotāji uzsver darba vietu, mājokļu, kā arī atpūtas vietu trūkumu, slikto ceļu stāvokli pagastos un iedzīvotāju skaita samazināšanos.   Kaimiņu pašvaldību speciālisti par novada spēku uzskata tā atrašanās vietu un mērķtiecīgu tirgus nišas izveidi. Līvānu novada attīstību pēdējo gadu laikā kaimiņu pašvaldību pārstāvji vērtē pozitīvi, norādot, ka novads kļūst arvien sakoptāks, interesantāks un pievilcīgāks. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Līvānu novada integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25878