NVO projektu konkursā atbalstīti astoņi projekti
Pievienots: 27.06.2018 15:20

projektu.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā tika iesniegti 10 projekti, no kuriem divi neatbilda administratīvajiem kritērijiem, savukārt pārējie astoņi ir atbalstīti. Finansējums piešķirts šādiem projektiem: •Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “Domus”. Projekts: “Sabiedriskā labuma radīšana caur uzņēmējdarbību”. Aktivitātes: seminārs, kurā iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas tiks informētas par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas nosacījumiem, valsts atbalsta saņemšanas iespējām sociālai uzņēmējdarbībai un diskusijā tiks apspriestas idejas iespējām uzņēmuma peļņu novirzīt sabiedriskā labuma aktivitātēm un uzlabot dzīves kvalitāti sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām un sabiedrības labklājībai kopumā. Projekta kopējās izmaksas: 1400,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro. •Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir”, projekts: “Projekta nosaukums: “Tautas tradīciju kamols”. Aktivitātes: radošā darbnīca “Vainadziņš” bibliotēkā, kur varēs dot otro dzīvi audumam un izgatavot galvasrotu; aptauja par biedrības “Javir” aktivitātēm un sabiedrības domām un uztveri par Jēkabpils pilsētas tēlu; muzikāls flash mob “Divi svētki, viena draudzīga ģimene” par godu Ukraiņu neatkarības dienai un Latvijas simtgadei; pasākums “Rakstu zīmes mūs apvieno”. Pasākums “Zelta rudens”, kā ietvaros tiks organizēta Aleksandra Lalova dzejas grāmatas prezentācija; bērnu un jauniešu defilē – ukraiņu senču atjaunoti tautas tērpi kopā ar latviešu tautas tērpiem; koncertprogramma, kurā piedalās bērni, jaunieši, solisti, ansamblis “Javir” u.c. Projekta kopējās izmaksas: 1790,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums:1000,00 euro. • Poļu biedrība “Rodacy”. Projekts: “Vienoti Latvijai!”. Aktivitātes: koku stādīšana - katra mazākumtautība stāda kokus, kas simbolizē attiecīgo tautu. Latvijas simtgadei veltīts koncerts, kurā piedalīsies mazākumtautību biedrību un viesu no Sokolov Podlaski vokālie ansambļi un deju kolektīvi. Biedrības interneta mājaslapas www.rodacy.lv uzlabošana. Projekta kopējās izmaksas: 1924,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro. • Biedrība “Jēkabpils uzņēmēju biedrība. Projekts: “Efektīva pārdošana”. Aktivitātes:  seminārs “Efektīva pārdošana”, kas ietver izglītojošo daļu un praktiskus grupu uzdevumus, lomu spēles u.c. veida vingrinājumus. Projekta kopējās izmaksas: 1675,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro. • Projekts: “Motokluba popularizēšana un aktīva dzīvesveida veicināšana Jēkabpilī”. Aktivitātes:  moto pasākums Jēkabpils pilsētas svētkos – mototehnikas apskate, fotografēšanās, informēšana par biedrību.  Piedalīšanās brīvprātīgā darba akcijā “Brīvprātīgais uz 1 dienu” – nodarbības skolēniem un izglītošana par drošu braukšanu. Gatavošanās Ziemassvētku skrējienam ap Radžu ūdenskrātuvi. Projekta kopējās izmaksas: 1303,50 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro. •  Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts”. Projekta nosaukums: “Vakarēšana”. Aktivitātes: paredzētas sešas aktivitātes – piecas darbnīcas, kurās tiek gūts ieskats dažādās psihoterapijā pielietojamās metodēs un kuras apvieno darbnīcu virsmērķis un sestā aktivitāte – sarunu spēles radīšana. Projekta kopējās izmaksas: 1200,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 940,00 euro. • Jēkabpils Pensionāru apvienība “Sasaiste”. Projekts: “Uzdrošinies iesaistīties!”. Aktivitātes: vīru vokālā ansambļa “Virši” un veselības grupas “Varavīksne” darbības nodrošināšana; vīru vokālā ansambļa “Virši” dalība senioru ansambļu sadziedāšanās svētkos K.Ulmaņa dzimtas mājās “Pikšās”; Atvērtā skatuve Pasaules senioru dienā, interaktīvā nodarbība “Kā dzīvot aizrautīgi”; dalība koncertā, kas tiek rīkots sadarbībā ar citiem pašdarbības kolektīviem “Starp Mārtiņiem un Ziemassvētkiem”. Projekta kopējās izmaksas: 1390,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 970,00 euro. • Biedrība “Jēkabpils mantojums”. Projekts: “Pasta ielas nami fotogrāfijās, stāstos, nostāstos un pastāstos”. Aktivitātes: Pasta ielas namu fotofiksācija, informācijas vākšana, atlase un apkopošana, atklātņu dizaina izstrāde, sagatavošana drukāšanai, drukāšana un izplatīšana; savāktā materiāla un iespiesto atklātņu prezentācijas pasākuma sarīkošana, uz kuru tiks aicināti Pasta ielas iedzīvotāji un visi interesenti. Projekta kopējās izmaksas: 1488,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro. Informāciju sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25842