SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina par iespējām mainīt atkritumu izvešanas biežumu un konteineru tilpumu
Pievienots: 12.06.2018 17:11

rsz_34841068_10210181162319052_5320065832233992192_n.jpg
Daudzi privātmāju iedzīvotāji jautā, kādēļ viņiem jāmaksā par liela konteinera izvešanu, ja konteiners nekad nav pilns. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka iedzīvotājiem, ierodoties uzņēmumā, Zemgales ielā 24/1, ir iespēja veikt korekcijas līguma pielikumā un vienoties par nepieciešamo sadzīves atkritumu izvešanas apjomu. Privātmāju iedzīvotājiem tiek piedāvāti 100, 140 vai 240 litru lieli atkritumu konteineri, kā arī 100 litru tilpuma marķēti maisi. Izvešanas maksa konteineriem par vienu kubikmetru ir 18,72 eiro, bet maisam par vienu kubikmetru – 22,35 eiro. Vairums Jēkabpils iedzīvotāju ir novērtējuši SIA “Jēkabpils pakalpojumi” konteineru lietošanu, jo tie ir ērti pārvietojami, viegli iztukšojami un nodrošina higiēnas prasības, turklāt konteinerus uzņēmums, noslēdzot līgumu, iedzīvotājiem piešķir bez maksas. Gadījumā, ja šobrīd klients lieto SIA “Jēkabpils pakalpojumi” konteineru, bet vēlas lietot atkritumu maisu, konteiners ir jāatgriež atkritumu apsaimniekotājam. Ja iedzīvotājs atsakās no konteinera lietošanas, par papildu maksu ir iespēja saņemt marķētus maisus, ierodoties Zemgales ielā 24/1. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” saka lielu paldies tiem iedzīvotājiem, kas šķiro atkritumus. Šķirot atkritumus ir svarīgi, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek nogādāts atkritumu poligonos. Lielākā daļa mūsu radīto atkritumu ir pārstrādājami vēlreiz. Aicinām šķirot atkritumus, jo Jēkabpilī iedzīvotāju ērtībām ierīkoti vairāk nekā 60 dalīto atkritumu savākšanas punkti un divi atkritumu šķirošanas laukumi, kuros šķirotos atkritumus iespējams izmest bez maksas. Vairāk informācijas par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu Jēkabpilī iespējams uzzināt, zvanot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālistei Initai Zaķei uz tālruņa numuru: 652 37 660, vai uzņēmuma mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25778