Izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Pils mikrorajonā
Pievienots: 11.06.2018 14:53

koki.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina sabiedrisko apspriešanu par 14 koku ciršanu Pils mikrorajonā – Rīgas ielā 216K, Rīgas ielā 216F un Pils ielā. Kokus paredzēts izcirst, īstenojot projektu “Meliorācijas sistēmas izbūve Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos Pils mikrorajonā, Jēkabpilī”. Pašlaik ir izstrādāts būvprojekts, kas paredz esošo grāvju sistēmas tīrīšanu, profilēšanu, grāvju nogāžu stiprināšanu un jaunas meliorācijas sistēmas izbūvi, lai tiltu nodrošināta teritorijas zemes uzlabošana un lietus ūdens novadīšana Pils dīķī. Publiskā apspriešana izsludināta, jo koki, kurus plānots izcirst, atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā. Apspriešanas laiks noteikts no 11.līdz 25.jūnijam. Pielikumā atrodamas koku fotogrāfijas, kā arī anketa, kas jāaizpilda un līdz 25.jūnijam jānosūta Jēkabpils pilsētas pašvaldībai (adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 vai e-pasta adrese: vpa@jekabpils.lv). Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un atzinuma saņemšanas no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas jautājums tiks atkārtoti skatīts pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25770