Domē apstiprināta Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija
Pievienots: 07.06.2018 12:46

portalamkarte2.jpg
Šobrīd Jēkabpils pilsētā ir piecas vispārējās izglītības iestādes – divas no tām atrodas Daugavas kreisajā krastā, trīs – Daugavas labajā krastā. Viens no Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcijā noteiktajiem mērķiem ir nodrošināt vienlīdzīgas izglītības iegūšanas iespējas abos upes krastos, jo pašlaik pamatskolas izglītību latviešu valodā var iegūt pilsētas vienīgajā pamatskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā, kuras atrodas Daugavas labajā krastā. Atšķirīgās skolu specializācijas dēļ vērojams, ka vairāk nekā viena trešdaļa pilsētā deklarēto skolas vecuma iedzīvotāju izvēlas mācīties skolā, kas atrodas viņu dzīvesvietai pretējā Daugavas krastā. Koncepcija, kas 7.jūnijā apstiprināta Jēkabpils pilsētas domes sēdē, paredz līdz 2025.gadam reorganizēt skolu tīklu. Daugavas kreisajā krastā plānots izveidot Jēkabpils pilsētas vidusskolu uz Jēkabpils 2.vidusskolas infrastruktūras bāzes. “Šobrīd plānojam, ka pie Jēkabpils 2.vidusskolas pirmajā etapā tiek pievienota Jēkabpils vakara vidusskola, kas pašlaik vēl atrodas īrētās telpās, bet drīz vien šis nomas līgums beigsies, un tad skola ar visām programmām tiks iekļauta jaunajā vidusskolā. Nākošais etaps būs pamatskolas pievienošana,” skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa. Plānots, ka jaunizveidotajai Jēkabpils pilsētas vidusskolai būs divas mācību norises vietas – tagadējā 2.vidusskolas ēka Jaunā ielā 44 un tagadējā pamatskolas ēka Rīgas ielā 200a. Pilsētas domes vadība uzsver, ka visi apvienošanas procesi notiks tad, kad būs sakārtota Jēkabpils 2.vidusskolas infrastruktūra. “Šī koncepcija ir kā attīstības plānošanas dokuments, kas mums ir jāpievieno projekta pieteikumam, ko mēs jūnijā plānojam iesniegt, lai saņemtu struktūrfondu finansējumu,” skaidro Līga Kļaviņa. “Plānojam jau šogad uzsākt pārbūves darbus Jēkabpils 2.vidusskolā, lai nākamajā gadā varētu sākt reorganizācijas procesu.” Daugavas labajā krastā koncepcija paredz saglabāt tagadējo Jēkabpils 3.vidusskolu un pēc 2022.gada tai pievienot Krustpils pamatskolu ar piebildi, ja Krustpils novada pašvaldība šo skolu nodos Jēkabpils pilsētai. Pēc reorganizācijas gan Daugavas kreisajā, gan labajā krastā izglītību varēs iegūt 1.-12.klašu skolēni. Vismazākās izmaiņas skar Jēkabpils Valsts ģimnāziju. Koncepcija paredz saglabāt šo mācību iestādi ar nemainīgu atrašanās vietu un nosaukumu, vienīgi ģimnāzijas telpās vairs nav paredzēta pamatskolas klašu apmācība, jo tā tiks īstenota jaunizveidotajā Jēkabpils pilsētas vidusskolā. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā turpinās mācīties 7.-12.klašu skolēni. Vēl viens reorganizācijas mērķis ir panākt optimālu izglītības iestāžu infrastruktūras piepildījumu, kas pašlaik pēc skolēnu skaita vidēji sasniedz 77 procentus. Sīkāk ar Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepciju var iepazīties pielikumā esošajā dokumentā. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25756