Jēkabpils pārstāvji izzina Madonas novada pašvaldības pieredzi uzņēmējdarbības atbalsta jomā
Pievienots: 06.06.2018 17:06

img_5915.001.jpg
Jēkabpils Uzņēmēju biedrības valdes locekļi kopā ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini, Jēkabpils Biznesa inkubatora vadītāju Jolantu Šūmakeri un finanšu institūcijas “ALTUM” Zemgales reģiona vadītāju Mārīti Lazdiņu devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonu, lai tiktos ar Madonas novada pašvaldības pārstāvjiem un novada uzņēmējiem. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Madonas novada pašvaldības piedāvātajām atbalsta aktivitātēm uzņēmējdarbības veicināšanai. Madonas novada pašvaldība īsteno projektus, kas saistās ar infrastruktūras uzlabošanu, tāpat pašvaldība piedāvā uzņēmējiem pieteikties dažādu veidu grantu konkursos, kur var iegūt līdzfinansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai, jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un citām uzņēmējiem būtiskām aktivitātēm. Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa rīko dažādas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus, tirdziņus, finansiāli atbalsta dalības izstādēs, kā arī organizē pasākumu “Uzņēmēju parāde Madonā”, tādējādi popularizējot gan uzņēmējus, gan novadu. Savukārt ikgadējās novada uzņēmēju sporta spēles veicina darba kolektīvu saliedētību un savstarpējo kontaktu veidošanos. Lai popularizētu Madonas novada ražotājus, tiek īstenots projekts “Ražots Madonas novadā”, kas apvieno pārtikas ražotājus un amatniekus, tādējādi palielinot konkurētspēju un veicinot vietējā ražotāja produktu patēriņu. Tāpat ražotāju popularizēšanai tirdzniecības tīkla “Maxima XX” Madonas veikalā ir iekārtots speciāls stends, kur var iegādāties vietējo uzņēmumu produktus. Pēc vizītes Madonas novada pašvaldībā jēkabpilieši devās uz LIAA Madonas biznesa inkubatoru, uzņēmumiem SIA “Junge” un “Madonas maiznieks”, kuru pārstāvji pastāstīja par pozitīvo sadarbību un iegūto atbalstu no pašvaldības. Jēkabpils uzņēmēju biedrība pateicas Madonas novada pašvaldības pārstāvjiem un Madonas uzņēmējiem par viesmīlīgo uzņemšanu, iegūto informāciju un noderīgajiem pieredzes stāstiem. Pēc vizītes Madonas novadā ir iegūts lietderīgs redzējums un praktiski piemēri, ko pārdomāt un ko ņemt vērā, uzlabojot Jēkabpils uzņēmējdarbības vidi. Informāciju sagatavoja Jēkabpils Uzņēmēju biedrības administratīvā direktore Santa Ancīte Foto: www.jekabpils.lv

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25754