Atvērta dzejnieces Māras Bojāres autorgrāmata “Par ko vēl ziedēt man”
Pievienots: 11.05.2018 16:33

rsz_marabojare.jpg
Laikā, kad visapkārt smaržo ziedi, iznākusi dzejnieces Māras Bojāres pirmā autorgrāmata “Par ko vēl ziedēt man”. Domājot par krājumā iekļauto dzejoļu galveno vēstījumu, dzejniece teic šādi: “Lai kā dzīvē klājas, cilvēkam jāsaņemas un jādara. Tad viņš labi jutīsies, tad viņš būs kā plaukstošs zieds.” Līdz šim iznākuši seši kopkrājumi, kuros kopā ar citu autoru darbiem publicēti arī Māras dzejoļi, bet šī ir pirmā autorgrāmata. Tā sadalīta piecās nodaļās, kurās var atrast gan nesen tapušus darbus, gan rindas, kas, ierakstītas burtnīcās, gadiem ilgi gaidījušas nonākšanu pie lasītājiem. Māru iedvesmo viss, kas apkārt. Ar pantiņu sacerēšanu viņa aizrāvusies jau bērnībā, bet par nopietnu hobiju dzejas rakstīšana kļuvusi pirms aptuveni sešiem gadiem. Pasākumu vadīja Inita Beinaroviča, viņa arī iepazīstināja klātesošos ar vairākiem Māras darbiem. Autorgrāmatā iekļautajās vārsmās jūtama gan bērnības smarža, gan gadalaiku noskaņa. Autores bērnība un jaunība aizritējusi Aiviekstes upes tuvumā, tādēļ šai upei veltīti diezgan daudzi darbi. Pasākumā pirmizrādi piedzīvoja arī viena Māras dzejoļa ekranizējums. Dzejolim “Uz maniem pleciem” video autore ir Inga Nestere, savukārt mūzikas autore – Maija Kīne. Grāmatā līdztekus dzejoļiem iekļauti arī autores zīmējumi. Paredzēts, ka jaunais krājums būs pieejams arī Jēkabpils bibliotēkās. Māra Bojāre jau domā par nākamo autorgrāmatu, jo izdošanas brīdi gaida daudzas dzejas rindas. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25632