Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam
Pievienots: 26.04.2018 13:09

imageedit_3_2484096661.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2. maija līdz 1.jūnijam aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”. Nolikumā noteiktas vairākas projektu mērķu prioritātes: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. Atbilstoši nolikumam viena projekta realizācijai pašvaldība var piešķir finansējumu ne vairāk kā 1000 eiro. Ar vienu nevalstisko organizāciju pašvaldība var noslēgt līgumu ne vairāk kā par divu projektu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā. Projekti jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, slēgtā aploksnē ar atsauci uz iesniedzēju NVO un ar norādi “NVO projektu konkursam”. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa: “Paldies aktīvajām organizācijām, kuras jau uzsākušas projektu īstenošanu, iegūstot pašvaldības finansējumu pirmajā projektu konkursā šī gada sākumā. Aicinu nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un ar inovatīvām un lieliskām idejām pieteikt nākamos projektus konkursā jau no 2.maija!” Šogad šī ir jau otrā reize, kad tiek izsludināts projektu konkurss. Pirmajā projektu konkursā, kas bija izsludināts gada sākumā, tika atbalstīti 12 biedrību projekti ar kopējo summu 11 665 eiro. Kopējā budžetā atvēlētā summa NVO projektiem ir 20 000 eiro.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25571