Jēkabpils domē veidos darba grupu mājokļu politikas koncepcijas izstrādei
Pievienots: 13.03.2018 14:18

imageedit_3_2484096661.jpg
Lai Jēkabpils pilsētā uzlabotu situāciju mājokļu jomā, tiks izstrādāta mājokļu politikas koncepcija. Mājokļu politikas mērķis ir veicināt mājokļa kvalitāti un pieejamību, nodrošinot normatīvo bāzi efektīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai, sekmējot īres dzīvojamā fonda izveidi pašvaldības teritorijā un atbalstot enerģiju taupošos pasākumus dzīvojamās mājās. Koncepcijas izstrādei nolemts izveidot darba grupu domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko vadībā. Darba grupā iekļauti pārstāvji no deputātu vidus, Sociālā dienesta darbinieki, darbinieki no “JK Namu pārvaldes", kā arī pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta pārstāvji. "Tā kā saskaramies ar labiekārtotu dzīvokļu trūkumu, ko varētu piešķirt jaunajām ģimenēm, kā arī jaunajiem speciālistiem, piemēram, ārstiem, skolotājiem, radās nepieciešamība izstrādāt vienotu ilgtermiņa attīstības plānu šajā jomā. Izveidotā darba grupa strādās, lai jau šī gada vasarā būtu iespējams piedāvāt jaunu sistēmu, līdz ar to tiktu uzlabota dzīvojamā fonda kvalitāte un pieejamība," mājokļu politikas koncepcijas nepieciešamību skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Darba grupai līdz šā gada 1.jūnijam jāizstrādā Jēkabpils pilsētas mājokļu politikas koncepcija 2018. - 2022.gadam un jāiesniedz apstiprināšanai Attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejā.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25353