Reorganizācijas laikā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā plāno likvidēt 16 amata vietas
Pievienots: 13.02.2018 17:17

rsz_domesdarbs.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldības centrālajā administrācijā ir 136 amata vietas. Reorganizācijas plāns paredz atstāt tikai 114, daļu no 22 amata vietām pārceļot uz citām pašvaldības iestādēm, daļu – vispār likvidējot. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis skaidro: “Reorganizācijas rezultātā tiek likvidētas 16 amata vietas. Centrālajā administrācijā tas ir Izglītības nodaļas vadītājs, jaunatnes lietu speciālists, šoferis, viens cilvēks Grāmatvedības nodaļā, viens – Informācijas tehnoloģiju nodaļā, trīs cilvēki Audita nodaļā, likvidējot šo nodaļu pilnībā, septiņi ēku teritoriju uzraugi un viena apkopēja.” Plānots, ka audita funkciju un apkopējas funkciju nodrošināšanai pašvaldība iepirks ārpakalpojumu, savukārt jaunatnes lietu speciālista funkcijas tiks nodotas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram. Ēku teritoriju uzraugu funkcijas nodrošinās pašvaldības policija, kurai paredzēts izveidot četras jaunas amata vietas, pieņemot darbā četrus jaunākos kārtībniekus. Reorganizācija paredz arī izmainīt dažādu pašvaldības nodaļu sadalījumu departamentos, divu līdz šim esošo departamentu – Pilsētsaimniecības departamenta un Administratīvā departamenta vietā ieviešot piecus departamentus, kā arī vairākas atsevišķas nodaļas un pārvaldes. Vislielākās izmaiņas skars izglītības nozari, kur paredzēts apvienot vienā struktūrvienībā tagadējo pašvaldības Izglītības nodaļu, Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centru un Iekļaujošas izglītības atbalsta centru. Kopējais darbinieku skaits šajās trīs iestādēs ir 11, un paredzēts, ka tāds tas arī paliks, vienīgi tiek sludināts konkurss uz Izglītības pārvaldes vadītāja amatu. Pašlaik plānots jaunizveidoto Izglītības pārvaldi izvietot Draudzības alejā 26, kur tagad atrodas Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs. “Plāns ir, ka mēs varētu izvietot Izglītības pārvaldi Draudzības alejā 26, izskatās, ka tur telpu pietiek,” skaidro Guntars Gogulis. “Pārcelsim uz citām telpām Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļu, un tad izglītības funkciju varēs veikt vienuviet. Ja runājam par mūžizglītību un tālākizglītību, telpas, kas nepieciešamas apmācībām, mums ir skolās, tāpēc savu telpu šai iestādei noteikti nebūs. Ņemot vērā, ka apmācības notiek pārsvarā vakaros, nav jēgas veidot atsevišķas telpas. Mēs varam izmantot skolu infrastruktūru.” Vēl izmaiņas gaidāmas tūrisma jomā. Tagadējo Tūrisma informācijas centru paredzēts apvienot ar pašvaldības aģentūru “Jēkabpils Vēstures muzejs”, tikai vēl nav izlemts, vai Tūrisma informācijas centru atstāt tagadējās telpās – pie Vecpilsētas laukuma, vai izvietot blakus Vēstures muzeja telpām – pie Krustpils pils. “Plānots atjaunot pie pils esošo ēku, kur agrāk bija kafejnīca,” stāsta Gogulis. “Tur varētu veiksmīgi darboties Tūrisma informācijas centrs. Tomēr vēl nav zināms, vai sanāks šo ideju īstenot, jo finansējums šīs ēkas atjaunošanai vēl jādabū. Uzskatu, ka tad, ja tur izveidosies Tūrisma informācijas centrs, tūristi iegūs informāciju par pilsētu un uzreiz tiks novirzīti uz Daugavas kreiso krastu, kur atrodas Vecpilsētas laukums, Strūves parks, klosteris un Mežaparks. Domāju, ka tādā veidā Tūrisma informācijas centra darbība varētu norisināties veiksmīgi.” Reorganizāciju plānots ieviest no šā gada 1.maija, bet izpilddirektors Guntars Gogulis uzsver, ka to, cik veiksmīgi darbojas ieviestie jauninājumi, varēs izvērtēt tikai pēc laika, kad pašvaldība praksē būs pārbaudījusi jauno kārtību. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25220