Prezentē grāmatu par sakrālajām celtnēm Jēkabpils un Aizkraukles apkārtnē
Pievienots: 09.02.2018 13:41

VDTV_GramataSakralasCeltnes_2018.02.09 - Copy.jpg
Krustpils pilī prezentēta grāmata “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils rajonos”. Grāmatas autore ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālās nodaļas inspektore Mārīte Putniņa, kura kultūras pieminekļu aizsardzības jomā strādā kopš 1990.gada un ir vairāku publikāciju un izstāžu autore par kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas tēmām. Grāmatā aprakstītas 43 sakrālās celtnes, kas atrodas bijušā Aizkraukles rajona un bijušā Jēkabpils rajona teritorijā. Pētījums dod iespēju novērtēt gan vēsturiski izveidojušās reģionālās atšķirības, gan arhitektūras un mākslas attīstības specifiku. Mārīte Putniņa uzsver, ka daudzas sakrālās celtnes lēnām iet bojā, jo netiek pienācīgi uzturētas: “Jēkabpils apkārtnē situācija būtiski neatšķiras no tā, kas notiek vispār Latvijā. Sakrālās celtnes diemžēl ir ļoti daudz cietušas gan pēdējos karos, gan pēckara gados padomju laikā. Draudzēm ir ļoti sarežģīti atjaunot šīs celtnes. Draudžu kapacitāte visādā ziņā – gan cilvēkresursu ziņā, gan finanšu resursu ziņā neļauj startēt projektu konkursos, neļauj piesaistīt finansējumu, līdz ar to neļauj veikt daudzus darbus.” Tomēr ir dažādas atbalsta formas, piemēram, var piesaistīt finansējumu no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kā arī lūgt palīdzību citiem sponsoriem. “Šobrīd ir pieņemts likums par sakrālo mantojumu,” stāsta Mārīte Putniņa. “Ir arī piešķirts finansējums sakrālo celtņu atjaunošanai. Arī pašvaldības var piedalīties un atbalstīt draudzes. Tas ir atkarīgs no vēlmes un spējas organizēt šādu palīdzību.” Lai gan daudzu sakrālo celtņu stāvoklis ir ļoti slikts, ir arī labie piemēri. Pateicoties draudzes cilvēku uzņēmībai, iedzīvotāju ziedojumiem un sponsoru atbalstam, pēdējo gadu laikā vērienīgu remontu ir piedzīvojusi Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luteriskā baznīca, tāpat dažādi remontdarbi tiek organizēti Jēkabpils Romas katoļu baznīcā, kā arī Krustpils luterāņu baznīcā, kur pagājušā gada decembrī tika iesvētīts ar ziedotāju un pašvaldības palīdzību atjaunotais baznīcas tornis. No pagājušā gada rudens pašvaldībām ir tiesības no sava budžeta piešķirt finansējumu sakrālo celtņu izpētei, restaurācijai, pārbūvei un citiem ar celtņu saglabāšanu saistītiem darbiem.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25206