Pieņemts Līvānu novada pašvaldības 2018.gada budžets
Pievienots: 08.02.2018 17:34

LivanuDomesEka1 - Copy.jpg
Līvānu novada pašvaldības 2018.gada budžets pieņemts ar vairāk nekā 12,2 miljonu eiro lieliem ieņēmumiem un vairāk nekā 15,8 miljonu eiro lieliem izdevumiem. Lielākā daļa izdevumu – vairāk nekā 7,2 miljoni eiro atvēlēti izglītības sfērai. Šī izdevumu sadaļa veido nepilnus 46 procentus no kopējiem izdevumiem. Vieni no vērienīgākajiem darbiem notiek Līvānu 1.vidusskolā. Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivods skaidro, ka jau pagājušajā gadā izglītības iestādē tika veikta nozīmīga rekonstrukcija, bet dažādi darbi turpinās arī šogad: “Tas ir projekts divu miljonu eiro apmērā. Pašlaik būvniecības darbi gan Līvānu 1.vidusskolā, gan Laimiņas skolā ir pabeigti, bet vēl jāiekārto mēbeles, aprīkojums un jaunākās informācijas tehnoloģijas. Šobrīd jau notiek iepirkumi. Šis darbs jāpabeidz līdz pavasarim.” Blakus Līvānu 1.vidusskolai tiek būvēts peldbaseins. Šogad paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē vairāk nekā 314 tūkstošu eiro apmērā, lai nodrošinātu izglītības funkcijas. Peldbaseinu plānots pabeigt tuvākajā laikā, un Andris Vaivods pauž cerību, ka jau martā varēs nozīmīgo būvi svinīgi atklāt. Šī gada budžetā pašvaldība saglabājusi visus līdzšinējos pabalstus, tostarp arī brīvpusdienu nodrošināšanu visiem novada izglītības iestāžu skolēniem. Gandrīz 50 tūkstoši eiro paredzēti skolēnu pārvadājumu izmaksu segšanai. “Mēs apmaksājam pārvadājumus ne tikai skolēniem, kuri brauc ar sabiedrisko transportu, bet arī tiem, kurus vecāki ved ar automašīnām,” stāsta Andris Vaivods. “Mēs atmaksājam daļu finansējuma tiem, kuriem uz skolu jāmēro vairāk par trim kilometriem. Tāpat mēs atmaksājam ceļa izdevumus bērniem, kuri no laukiem brauc uz mākslas un mūzikas skolu un sporta skolu, turklāt arī tiem, kuri brauc uz citu pašvaldību skolām. Piemēram, Sutriem tuvāk ir Preiļu novads. Bērni brauc uz Preiļu skolām, un mēs viņiem apmaksājam ceļa izdevumus. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.” Budžetā iekļauti daudzi projekti, kas ir sākti jau iepriekš, bet šogad tiks turpināti vai pabeigti. Lielākā daļa šo projektu skar infrastruktūras attīstību. “Ir ūdenssaimniecības attīstības projekts 4,5 miljonu eiro apmērā, kas jāpabeidz līdz gada beigām, ir Stacijas ielas un Fabrikas ielas projekts, kas arī jāpabeidz līdz gada beigām. Tāpat ir industriālās zonas projekts trīs miljonu eiro apmērā, kas jāpabeidz līdz nākamā gada beigām,” stāsta Andris Vaivods. Vēl budžetā iekļauts finansējums vairāku Līvānu novada pagastu ceļu pārbūvei, Rožupes brīvdabas estrādes pārbūvei, meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai Turku pagastā, kā arī daudziem citiem ar infrastruktūru saistītiem darbiem. Sīkāk ar projektiem un aktivitātēm, ko Līvānu novadā paredzēts īstenot, var iepazīties pielikumā.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25201