Līvānos apbalvoti pašvaldības Gada darbinieki 2017
Pievienots: 29.01.2018 16:46

LivanuGadaDarbinieki5.jpg
Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieku ballei katru gadu ir cita tematika. Šoreiz pasākums aizvadīts Indijas zīmē, ņemot vērā, ka tieši balles norises dienā – 26.janvārī Indijā tiek svinēta Republikas diena. Šis ir jau 13.gads, kad Līvānu novada pašvaldība saka paldies saviem darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu darbu aizvadītajā gadā. Šoreiz apbalvoti 38 darbinieki, kuru vidū ir ne tikai pašvaldības administrācijā strādājošie, bet arī izglītības iestāžu un pašvaldības uzņēmumu pārstāvji, kā arī bibliotēku, kultūras namu un citu pašvaldības iestāžu darbinieki. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks, kurš arī saņēma apbalvojumu, atzīst, ka darbs aizvadītajā gadā bijis ļoti saspringts, tādēļ ir prieks par iespēju satikties ar citiem kolēģiem.: “Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs pasākums. Tas darbinieku stimulē strādāt vēl labāk nekā līdz šim. Ikdienā mēs ar kolēģiem reti tiekamies, tādēļ ir patīkami atzīmēt svētkus un novēlēt cits citam panākumus.” Apbalvojuma saņemšanai darbiniekus izvirza kolēģi un iestāžu vadītāji, tātad tas ir kolektīva kopīgs novērtējums. Indijas gaisotni radīja arī muzikālie un deju priekšnesumi. Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieki 2017: 1) Ineta Smilškalne, Līvānu 1.vidusskolas sporta skolotāja 2) Kristīne Balode, Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece, angļu valodas skolotāja 3) Zita Ponomarjova, Līvānu 1. vidusskolas apkopēja 4) Ludmila Vucina, Līvānu 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 5) Alina Mokrija, Līvānu 2. vidusskolas pavāre 6) Andrejs Patmalnieks, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs 7) Sanita Grabāne, Līvānu novada domes juriskonsulte 8) Ruta Buceniece, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolotāja 9) Albīna Treide,Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolotāja palīgs 10) Inga Salmiņa, Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja 11) Anita Vucina, Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja 12) Nellija Batarāga, Rudzātu speciālās internātpamatskolas pavāre 13) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs 14) Ina Lāce, Rožupes pamatskolas skolotāja 15) Iveta Vaivode,Rožupes pamatskolas lietvede 16) Rita Grugule, Turku pagasta bibliotēkas vadītāja 17) Jānis Vuškārnieks, SIA “Līvānu siltums” kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieks 18)Rita Daškeviča, Rudzātu pagasta pārvaldes tehniskā darbiniece 19)Olga Vucenlazdāne, Jersikas pamatskolas direktores vietniece un mājturības skolotāja 20) Tatjana Gasperoviča, Līvānu novada domes grāmatvede 21) Gunta Jaudzema, Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Rožlejas” vadītāja 22) Elfrīda Sproģe, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas lietvede 23)Raisa Kozule, Rudzātu vidusskolas sporta skolotāja 24) Kaspars Utnāns, Jersikas pagasta komunālās saimniecības kurinātājs 25) Ilona Tēraude, Sutru sākumskolas skolotāja 26) Anita Eiduka, Līvānu novada Kultūras centra apkopēja 27) Ilga Bernāne, Rudzātu saieta nama bērnu deju kolektīva vadītāja 28) Tatjana Saratova, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas akordeona spēles pedagogs 29) Jaroslavs Sičovs, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” dzīvokļu iecirkņa metinātājs 30) Līga Kivleniece, Rudzātu speciālās internātpamatskolas skolotāja 31) Ineta Bivbāne, Jaunsilavas pamatskolas latviešu valodas un vēstures skolotāja 32) Valentīna Dārziņa, Līvānu novada domes grāmatvede 33)Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja 34)Zinaida Fedjušina, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas tehniskā darbiniece 35) Rita Matuseviča, Līvānu novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece 36) Valdis Strautāns, Līvānu novada domes remontstrādnieks 37) Vita Školina, Jaunsilavas pamatskolas sporta skolotāja 38) Vjačeslavs Grigorjevs, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris  Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25149