Notiek šī gada pirmā Jēkabpils pilsētas domes sēde
Pievienots: 11.01.2018 16:01

sede.jpg
Pēc Ziemassvētku un Jaungada brīvdienām ceturtdien atsākās Jēkabpils pilsētas domes deputātu darbs – notika šogad pirmā domes sēde. Viens no jautājumiem, ko deputāti izskatīja šā gada pirmajā sēdē, bija par valsts mērķdotāciju sadali Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 1.janvāra līdz 31.augustam. Lēmuma projekts paredz sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 1 miljons 941 tūkstotis 408 eiro Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. No šīs summas Jēkabpils Valsts ģimnāzija saņems 496 tūkstoši 370 eiro, Jēkabpils 2.vidusskola - 396 tūkstoši 714 eiro, Jēkabpils 3.vidusskola - 438 tūkstoši 962 eiro, Jēkabpils pamatskola - 486 tūkstoši 338 eiro un visbeidzot - Jēkabpils vakara vidusskola - 123 tūkstoši 24 eiro. Jēkabpils domes deputāti lēma arī par valsts piešķirto mērķdotāciju 126 tūkstoši 568 eiro sadali Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs interešu izglītības programmu īstenošanai, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no šā gada 1.janvāra līdz 31.augustam. Lēmuma projekts paredz, ka no šīs summas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs saņems 96 tūkstoši 224 eiro, Jēkabpils Valsts ģimnāzija - 9 tūkstoši 44 eiro, Jēkabpils 2.vidusskola - 2 tūkstoši 700 eiro, Jēkabpils 3.vidusskola - 9 tūkstoši 480 eiro, bet Jēkabpils pamatskola 9 tūkstoši 120 eiro. Tāpat arī deputāti lēma par valsts piešķirto mērķdotāciju 254 tūkstoši 856 eiro sadali Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu un bērnu speciālās pirmsskolas izglītības grupās līdz piecu gadu vecumam izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 1.janvāra līdz 31.augustam. Lēmuma projekts paredz, ka no šīs summas Jēkabpils 2.vidusskola saņems 4685 eiro, bērnudārzi: “Zvaniņš” 53 428 eiro, „Zvaigznīte” - 64 tūkstoši 51 eiro, „Auseklītis” - 54 tūkstoši 56 eiro, „Kāpēcītis” - 59 tūkstoši 417 eiro un „Bērziņš” 19 tūkstoši 219 eiro.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25074