Krustpils novadā palielināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs
Pievienots: 11.01.2018 12:25

VDTV_Atkritumi_2018.01.11.jpg
No šā gada 1.janvāra ir palielināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs Krustpils novadā. Tarifs par vienu kubikmetru ir 21 eiro 34 centi (ieskaitot PVN). Tarifs vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam mēnesī ir noteikts 2 eiro 11 centi (ieskaitot PVN), savukārt viensētās dzīvojošajiem par vienu 120 litru maisu noteiktā maksa ir 3 eiro 10 centi (ieskaitot PVN). Krustpils novada pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns stāsta: “Salīdzinot ar 2017.gada tarifu, šis pieaugums ir par aptuveni 8,5 procentiem. Iepriekš bija 16 eiro 22 centi bez PVN, bet šobrīd ir 17 eiro 64 centi bez PVN par viena kubikmetra noglabāšanu. Tarifs tika paaugstināts saistībā ar to, ka no 2018.gada 1.janvāra pieaug dabas resursu nodoklis, kas līdz šim bija 25 eiro par vienu apglabājamo tonnu, bet no 1.janvāra ir 35 eiro par vienu apglabājamo tonnu. Šis pieaugums proporcionāli tiek atspoguļots jaunajā atkritumu apsaimniekošanas tarifā.” No šī gada mainās atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība. Ja līdz šim maksu noteica trīs komponentes, tad tagad – divas komponentes – pašvaldības noteiktā maksa, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonos. Poligonā “Dziļā vāda” no šā gada 1.janvāra maksa par vienas tonnas nešķiroto atkritumu noglabāšanu ir paaugstināta un noteikta 67 eiro 17 centi, neieskaitot PVN. Lai samazinātu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu, iedzīvotāji aicināti aktīvāk šķirot atkritumus, jo par šķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī Krustpils novadā šajā jomā situācija varētu būt daudz labāka. “Ar atkritumu šķirošanu ir problemātiski,” skaidro Normunds Zizlāns. “Katrā novada ciematā ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri, bet ir ciemi, kuros to nav, tādēļ šogad plānots iepirkt vēl atkritumu konteinerus šķirotajiem atkritumiem, lai situāciju risinātu.” Krustpils novada iedzīvotāji aicināti noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Tas jādara gan tiem, kam ir beidzies līguma darbības termiņš, gan tiem, kuriem līguma nav vispār, jo likumdošana nosaka, ka ikvienam ir pienākums piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25070