Drīzumā laulības noslēgšanas iesniegumu būs iespējams iesniegt arī elektroniski
Pievienots: 05.12.2017 16:36

laulibas.jpg
Ministru kabinets 5.decembrī atbalstījis Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz iespēju pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem laulības noslēgšanas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt arī elektroniski. Iesniegumu, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, varēs nosūtīt uz izvēlētās dzimtsarakstu nodaļas elektronisko adresi. Noteiktais regulējums atvieglos iesnieguma iesniegšanas kārtību personām, kuras nevar ierasties dzimtsarakstu nodaļā klātienē, piemēram, darba specifikas dēļ. Regulējums attieksies tikai uz pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un pilngadīgiem Latvijas nepilsoņiem, par kuriem ziņas ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Papildu dokumenti nebūs jāiesniedz ar nosacījumu, ja Iedzīvotāju reģistrā un iesniegumā norādītā informācija sakrīt. Ja ziņas iesniegumā nesakritīs ar ziņām Iedzīvotāju reģistrā, personām būs jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā un personīgi jāuzrāda pretrunu izskaidrošanai nepieciešamie dokumenti. Projektā ietvertais regulējums neattieksies uz: 1) ārzemniekiem, jo ārvalsts pilsonim, kurš vēlas noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā Latvijā, iesniedzami papildu dokumenti, kuru saturs, autentiskums pārbaudāms tikai klātienē, uzrādot dokumentu oriģinālus; 2) nepilngadīgām personām, jo papildus iesniegumam par laulības noslēgšanu ir nepieciešams iesniegt vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju; 3) personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietā, jo laulības reģistrācijai ieslodzījuma vietās ir noteikta sevišķā kārtība. Lai arī projektā noteiktais regulējums atvieglos laulības iesnieguma iesniegšanu elektroniski, nepieciešamības gadījumā vienu reizi pirms noteiktās laulības reģistrācijas dienas būs personīgi jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai pārrunātu laulības ceremonijas kārtību, apskatītu dzimtsarakstu nodaļas telpas utt. Plānots, ka izmaiņas varētu stāties spēkā 2018.gada otrajā pusē, ņemot vērā normatīvā regulējuma grozījumu izstrādes gaitu.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=24915