Jēkabpilī norit sabiedriskā apspriešana par deinstitucionalizācijas plānu
Pievienots: 14.11.2017 12:23

rsz_deapspriesana.jpg
Jēkabpils Sociālajā dienestā norisinājusies sabiedriskā apspriešana par Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plānu, kas paredz virkni pasākumu, lai nodrošinātu personām ar garīga rakstura traucējumiem no institūcijām neatkarīgu dzīvi, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – socializācijas iespējas, kā arī ārpusģimenes aprūpē dzīvojošajiem bērniem – ģimenisku vidi. Jēkabpils pilsētā plāns paredz īstenot daudzas aktivitātes, bet visvairāk jautājumu iedzīvotājiem bija par grupu dzīvokļiem, ko plānots izveidot Zīlānu ielas mikrorajonā – Lielā ielā 22A un kur mitināsies personas ar garīga rakstura traucējumiem. Plānā paredzētais vietu skaits šajā mājā – 11. Jēkabpiliete Velga Novika dzīvo netālu no vietas, kur paredzēts izveidot grupu dzīvokļus: “Kad mēs pagājušajā nedēļā uzzinājām, ka pie mums gatavojas ierīkot tādu māju, tas mūs noveda šausmās, jo mikrorajonā jau tagad ir daži cilvēki, kuri ir garīgi slimi. Ja tur tagad būs... Zīlāni atrodas tālu no centra. Kā notiks uzraudzība? Es nesaprotu, kā tas būs.” Zemgales Plānošanas reģions, kā arī deinstitucionalizācijas plāna izstrādātāji no SIA “KPMG Baltics” uzsver, ka uztraukumam nav pamata, jo tie, kuri uzsāks dzīvi grupu dzīvokļos, tiks pastāvīgi uzraudzīti, lai viņi lietotu nepieciešamos medikamentus un nedarītu pāri citiem un paši sev, turklāt pa dienām viņi atradīsies dažādās nodarbībās Dienas aprūpes centrā Jaunā ielā 39i, ko projekta laikā paredzēts paplašināt. “Nav tik traki,” teic SIA “KPMG Baltics” pārstāvis Reinis Freimanis. “Lielākā daļa personu ar garīga rakstura traucējumiem jau šobrīd dzīvo sabiedrībā – mums blakus. Tās personas, kuras nāks ārā un atstās valsts sociālās aprūpes centrus, būs ar zināmu pašnoteikšanās un pašaprūpes spēju līmeni, lai viņas būtu spējīgas dzīvot patstāvīgu dzīvi. Tas ir sabiedrības attieksmes maiņas jautājums un informētība. Ja mēs nezinām, kas tas ir, tad, protams, neziņai seko bailes.” Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Andris Rutko uzsver, ka šis ir tikai plāna pirmais variants un ka vēl līdz 21.novembrim ikviens interesents aicināts izteikt savus ierosinājumus dokumenta papildināšanai vai labošanai. “Mana nostāja ir tāda, ka pirmām kārtām būtu jāattīsta tie pakalpojumi, kas mums jau ir,” skaidro Andris Rutko. “Mums ir Dienas aprūpes centrs, mums ir nevalstisko organizāciju izveidoti rehabilitācijas centri. Pašvaldība varbūt varētu pirkt šos pakalpojumus, varbūt tas būtu lētāk. Protams, viss ir jāanalizē, ir jāsaprot, kādas viņiem būs iespējas, vai viņiem ir licences, vai viņiem ir projektam atbilstoši speciālisti.” Viena no aktīvākajām nevalstiskajām organizācijām, kas jau tagad nodrošina dažādus pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ir biedrība “Cerību sala”, kas piedāvā iespēju izmantot terapeitiskos trenažierus, Montesori istabu un sensoro istabu. Jēkabpilī vērienīgākie pasākumi, kas paredzēti deinstitucionalizācijas plānā, ir grupu dzīvokļu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Zīlānu ielas mikrorajonā, Dienas aprūpes centra Jaunā ielā 39i paplašināšana un labiekārtošana, kā arī specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tāpat šajā ēkā paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ikviens var iepazīties ar Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 1.redakciju mājaslapā www.zemgale.lv vai www.atversirdi.lv un līdz nākamajai otrdienai izteikt savus ierosinājumus. Sandra Paegļkalne

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=24823