Jēkabpils Goda pilsoņi 2017 – Skaidrīte Pugača un Valda Pauniņa
Pievienots: 09.11.2017 14:47

pukes.jpg
18.novembrī Valsts svētku svinīgajā sarīkojumā Krustpils Kultūras namā tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojumi. Goda nosaukums “Jēkabpils Goda pilsonis” ir piešķirts kora “Atvasara” vadītājai un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājai Skaidrītei Pugačai – par mūža ieguldījumu latviešu kultūras vērtību un tradīciju kopšanā, par izcilu pedagoģisko darbu un daudzpusīgu radošo devumu. Tāpat Goda pilsoņa tituls piešķirts Jēkabpils reģionālās slimnīcas vecmātei Valdai Pauniņai – par mūža ieguldījumu, ilggadēju un profesionālu vecmātes darbu Jēkabpils slimnīcas Dzemdību nodaļā. Svētku pasākumā tiks pasniegti arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Goda raksti un Atzinības raksti. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Goda raksts tiks pasniegts: 1. Ivaram Višņevskim, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas ugunsdzēsējam, glābējam- Par ilggadēju priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi. 2. Sergejam Ostrovskim, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas inspektoram kapteinim- Par priekšzīmīgu dienestu Valsts policijā un augstiem darba rezultātiem. 3. Leonorai Ošiņai, pensionārei- Par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju darbu 8. ielu komitejā. 4. Agitai Ciemiņai, Jēkabpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļas galvenajai vecmātei- Par ilggadēju un kvalitatīvu darbu. 5. Verai Grotkerei, Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārstei anestezioloģei reanimatoloģei- Par ilggadēju un kvalitatīvu darbu jēkabpiliešu veselības aprūpē. 6. Viktoram Ždanam, SIA “Jēkabpils PMK” betona maisītāja sūkņa vadītājam- Par pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu 7. Vadimam Sokoļenko, SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītājam- Par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un augstu darba kultūru. 8. Dainai Šlosbergai, SIA “LC Būve” darba aizsardzības speciālistei- Par pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu. 9. Santai Svilei, Jēkabpils 3. vidusskolas bioloģijas, ģeogrāfijas un darbmācības skolotājai- Par kvalitatīvu darbu un augstiem audzēkņu sasniegumiem ģeogrāfijas olimpiādēs. 10. Judītei Januškevičai, Jēkabpils pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotājai- Par ilggadēju un augsti profesionālu darbu pedagoģijā. 11. Dacei Druveniecei, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotājai, direktora vietniecei izglītības jomā- Par ilggadēju darbu pedagoģijā un ieguldījumu jauniešu sabiedriskās aktivitātes veicināšanā. 12. Vijai Grīnfeldei, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas matemātikas lektorei- Par mūža ieguldījumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstībā un izaugsmē. 13. Ligitai Tuntulei, A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotājai- Par ilggadēju, augsti kvalitatīvu un radošu darbu, kā arī ieguldījumu klavierspēles attīstībā Jēkabpilī. 14. Silvijai Leikumai, Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai- Par ilggadēju un augsti kvalitatīvu darbu Jējkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 15. Silvijai Stradei, A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktora vietniecei izglītības jomā, akordeona spēles skolotājai- Par ilggadēju profesionālu darbu, un ieguldījumu akordeona spēles attīstībā Jēkabpilī. Atzinības raksts tiks pasniegts: 1. Edgaram Priediņam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas ugunsdzēsējam, glābējam (autovadītājam)- Par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi. 2. Dzintrai Siliņai, Jēkabpils Tautas nama kasierei- Par ilggadēju un nesavtīgu darbu Jēkabpils senioru sabiedriskajā dzīvē. 3. Anitai Skrebelei Stikānei, Jēkabpils reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas un anestēzijas māsai- Par ilggadēju un kvalitatīvu darbu jēkabpiliešu veselības aprūpē. 4. Sergejam Živajevam, SIA “Jēkabpils PMK” Elektrotehnisko būvdarbu vadītājam- Par ilggadēju un profesionālu darbu būvniecībā. 5. Jurim Eidukam, SIA “Ošukalns” autoatslēdziniekam- Par pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu. 6. Dainim Jakubovičam, SIA “Ošukalns” sagādniekam ceļu būvniecībā- Par kvalitatīvu darbu Jēkabpils ceļu būvniecībā. 7. Sergejam Soboļevam, SIA “Pils rajona Namu pārvalde” santehniķim- Par pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu. 8. Olgai Sudņikai, SIA “Sedumi” Dārzniecības darbiniecei- dārzniecei- Par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu darbu. 9. Ingai Vaivodei, Jēkabpils 3. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai- Par profesionālu pedogoģisko darbu un augstiem audzēkņu sasniegumiem. 10. Natālijai Ždanovai, Jēkabpils Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” skolotājai- Par pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu pedogoģijā. 11. Vijai Abaronei, Jēkabpils Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” skolotājai- Par mērķtiecīgu, pašaizliedzīgu un radošu darbu. 12. Pēterim Ikamam, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas autobusa vadītājam- Par ilggadēju darbu un augstu profesionalitāti. 13. Maksimam Spaskovam, Jēkabpils 2. vidusskolas vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājam- Par ilggadēju, radošu un panākumiem bagātu darbu pedogoģijā. 14. Ingunai Antrai Stahovskai, Jēkabpils Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” pirmsskolas skolotājai- Par pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu 15. Skaidrītei Missai, Jēkabpils Pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” skolotājai- Par pašaizliedzīgu darbu jēkabpiliešu labā. Atgādinām, ka svinīgais pasākums par godu Latvijas 99.dzimšanas dienai notiks 18.novembrī pulksten 15:00 Krustpils Kultūras namā. Sīkāka svētku programma – pielikumā.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=24803