Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā lielākā daļa respondentu uzsver – steidzami jāsakārto novada autoceļi
Pievienots: 08.02.2017 11:52

rsz_cels.jpg
Ir beigusies Jēkabpils novada pašvaldības veiktā iedzīvotāju aptauja par novada attīstību 2015.-2016.gadā. Anketas aizpildījuši 56 iedzīvotāji. Uz jautājumu, kādi ir steidzamākie darbi, kas novadā būtu jāveic, lielākā daļa – 36 respondenti atbildējuši – jāsakārto novada autoceļi. Tāpat daudzi aptaujas dalībnieki norādījuši, ka ir jārada jaunas darba vietas novada teritorijā, kā arī pašvaldībai jāatbalsta jaunie uzņēmēji. Izskanējis viedoklis, ka pašvaldībai būtu vairāk jāpalīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī jāuzlabo daudzdzīvokļu māju tehniskais stāvoklis. Pozitīvākās pārmaiņas novadā pēdējo trīs gadu laikā, pēc respondentu domām, bijušas skolēnu transporta nodrošināšanā, kultūras, izklaides un sporta jomā, kā arī vides sakopšanas jomā. Iedzīvotāji akcentējuši, ka ir daudz paveikts sporta infrastruktūras attīstībā pagastos, izglītības iestāžu attīstībā, sakārtota atkritumu savākšanas nozare, kā arī veikti citi labi darbi.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=23444