Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu konkursā šogad iespēja iegūt 1000 eiro
Pievienots: 16.03.2016 16:20

granti.jpg
Līvānu novada pašvaldība ik gadu organizē Mazo grantu projektu konkursu, kurā iedzīvotāju iniciatīvas grupas un biedrības var saņemt finansējumu dažādu nelielu projektu īstenošanai. Pērn pašvaldība atbalstīja 22 projektus. Šogad novada domes līdzfinansējums vienam projektam paredzēts līdz pat 1000 eiro. Kopējā budžetā paredzētā summa ir 14 tūkstoši eiro. Šogad ir izmaiņas konkursa nolikumā, kā arī izstrādātas jauna parauga veidlapas, kas pieejamas un viegli aizpildāmas Līvānu novada mājaslapā: www.livani.lv. Veidlapas var saņemt arī pašvaldībā uz vietas. Jaunums ir tas, ka projekta pieteikumam jāpievieno: sanāksmes protokols (iniciatīvas grupām) par dalību Mazo grantu projektu konkursā un par projekta vadītāja pilnvarošanu un pilnvarotā pārstāvja (projekta vadītāja) iesniegums brīvā formā par piekrišanu pārstāvēt iniciatīvas grupu projekta īstenošanas gaitā un veikt ar projekta ieviešanu saistītās dokumentācijas parakstīšanu; ja paredzēta stacionāru sporta laukumu, rotaļu, atpūtas vietu, celiņu u.c. ierīkošana, nepieciešams rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Jaunais nolikums vairs nepieprasa iesniegt projektu pieteicēju CV, kā arī nav nepieciešams iesniegt projekta ierakstu CD formātā. Pieteikumi jāiesniedz līdz 22.aprīlim.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=21901