Eiropas Reģionu komitejas 88. plenārsesija – pārmaiņu krustcelēs
Pievienots: 04.02.2011 17:19

regionu komiteja.jpg
No 27. līdz 28. janvārim Briselē, Beļģijā norisinājās Eiropas Savienības Reģionu komitejas 88. plenārsesija. Latvijas pašvaldības tajā pārstāvēja Andris Jaunsleinis, Guntars Krieviņš, Indra Rassa, Aleksandrs Lielmežs, Jānis Neimanis, Leonīds Salcevičs un Dainis Turlais. Latvijas delegācija bija iesniegusi vairākus grozījumus atzinumam par pensiju sistēmām un citiem jautājumiem. Plašāk par plenārsesijas norisi un Reģionu komitejas darbību lasiet rakstu sērijā portālā jekabpilslaiks.lv. Kas ir Eiropas reģionu komiteja? Eiropas Savienības Reģionu komiteja tika izveidota 1994. gadā un tā ir viena no divām padomdevēj-iestādēm, kurā darbojas Eiropas Reģionālo un vietējo iestāžu pārstāvji. ar reģionu komiteju ir jāapspriežas pirms tiek pieņemti Eiropas Savienības lēmumi par jautājumiem, kas skar vietējo un reģionālo pārvaldību, piemēram, reģionālo politiku, vidi, izglītību, transportu. Kopumā komitejā darbojas 344 locekļi no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Pārstāvju skaits katrai valstij atkarīgs no kopējā iedzīvotāju skaita. Visvairāk pārstāvju ir Vācijai, Francijai, Itālijai un Apvienotajai Karalistei – katrai 24, bet vismazāk maltai – pieci pārstāvji. Lietuvu Reģionu komitejā ir deviņi pārstāvji, bet Latvijai un Igaunijai – septiņi. Eiropas reģionu komiteju patlaban vada Mersedesa Bresso no Itālijas, kura darbojas „Eiropas Sociāldemokrātu partijā”. Reģionu komitejas uzdevums ir izteikt vietējos un reģionālos viedokļus par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Komiteja to darba, sniedzot atzinumus par Eiropas Savienības Komisijas priekšlikumiem. 2009. gada nogalē stājoties spēkā Lisabonas līgumam, pieauga arī reģionālās komitejas loma likumdošanas procesā. Katru gadu reģionu komitejai notiek piecas plenārsēdes, kuru laikā tiek noteikta vispārējā politika un pieņemti dažādi atzinumi. Komitejas locekļi tiek norīkoti speciālistu komisijās, kuru uzdevums ir gatavoties plenārsēdēm. Kopumā pastāv sešas komisijas: • Teritoriālās kohēzijas politikas komisija, • Ekonomikas un sociālās politikas komisija, • Noturīgas attīstības komisija, • Kultūras un izglītības komisija, • Konstitucionālo lietu un Eiropas pārvaldes komisija, • Ārējo sakaru komisija. Komitejas locekļus un to aizvietotājus pēc dalībvalstu priekšlikuma uz piecu gadu pilnvaru termiņu ieceļ Eiropas Savienības Padome. Nepastāv vienoti kritēriji, pēc kuriem katrai valstij būtu jāizvirza savi Reģionālās komitejas locekļi, taču tiem jābūt vietējo vai reģionālo pašvaldību vēlēti locekļi vai nozīmīgākās minēto pašvaldību darbā iesaistītās personas. Reģionu komitejā ir pārstāvētas četras politiskās grupas: • Eiropas Tautas partija, • Eiropas Sociāldemorkātu partija, • Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa • Nāciju Eiropas un Eiropas alianses savienība. Kas veido Latvijas delegāciju Reģionu komitejā? Reģionu komitejā darbojas septiņi locekļi un septiņi locekļu aizvietotāji no Latvijas. Reģionu komitejā kā Latvijas delegācijas sekretariāts darbojas Latvijas Pašvaldību savienība. Reģionu komiteja nodrošina trīs vietas Latvijas locekļiem divās no komitejas komisijām un divas vietas četrās pārējās RK komisijās. Teritoriālās kohēzijas (izlīdzināšanas) politikas komisijā darbojas Guntars Krieviņš un Leonīds Salcevičs, Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijā - Edvīns Bartkevičs un Inesis Boķis, Dabas resursu komisijā - Jānis Neimanis un Aleksandrs Lielmežs, Ekonomiskās un sociālās politikas komisijā - Andris Jaunsleinis un Jānis Vītoliņš, Izglītības, jaunatnes, kultūras un pētniecības komisijā - Ligita Gintere un Jānis Trupovnieks, Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijā - Indra Rassa un Nellija Kleinberga. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis pārstāv Latvijas delegāciju RK birojā, viņa aizvietotājs ir Edvīns Bartkevičs. Latvijas delegācijas locekļu pārstāvība RK politiskajās grupās: Eiropas Tautas partija – Indra Rassa, Ligita Gintere, Inesis Bokis; Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa – Andris Jaunsleinis, Aleksandrs Lielmežs, Guntars Krieviņš, Leonīds Salcevičs, Jānis Neimanis, Nellija Kleinberga, Jānis Vītoliņš, Edvīns Bartkevičs; Nāciju Eiropas un Eiropas alianses savienība - Jānis Trupovnieks; Eiropas Sociāldemorkātu partija – nav. Turpmākajos rakstos – par to vai krīzi izjūt Eiropas birokrāti, Latvijas delegācijas un partiju sanāksmes sēdēm un Reģionu komitejas 88. Plenārsēdes norisi.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=12907